Wyrwanie

Wyrwanie wycina fragment złożenia w widoku rysunku, aby wyeksponować wnętrze. Na ścianach przekroju wszystkich komponentów automatycznie generowane jest kreskowanie.

Wyrwanie jest częścią istniejącego widoku rysunku, a nie odrębnym widokiem. Wyrwanie jest zdefiniowane przez zamknięty profil, zwykle splajn. Materiał jest usunięty do określonej głębokości, aby odsłonić szczegóły wewnętrzne. Głębokość można określić podając liczbę lub wybierając geometrię w widoku rysunku.

Jeżeli utworzymy wyrwanie widoku rozstrzelenia, nie istnieje możliwość zwinięcia rozstrzelonego widoku.

Niniejszy przykład ukazuje: (1) grubość ścianki oraz wał, a także (2) sposób przyspawania wału do kołpaka:
drw_broken_out_ex.gif
Wyrwanie widoku poglądowego (izometryczny, aksonometryczny trójwymiarowy, aksonometryczny dwuwymiarowy). Głębokość jest normalna do arkusza:
brokenout_ex.gif

Tworzenie widoku wyrwania

Aby utworzyć wyrwanie, należy:

 1. Kliknąć Wyrwanie tool_Broken_Out_Section_Drawing.gif na pasku narzędzi Rysunek lub kliknąć Wstaw > Widok rysunku > Wyrwanie.
  Wskaźnik zmieni się na następujący: pointer_add_curves_freeform.gif.
  Jeżeli chcemy użyć profilu innego od splajnu, to należy utworzyć i wybrać zamknięty profil zanim klikniemy narzędzie Wyrwanie.
 2. Naszkicować profil.
 3. Ustawić opcje w oknie dialogowym Widok przekroju. Jeżeli nie chcemy wykluczać komponentów ani łączników z widoku wyrwania, należy kliknąć OK.
 4. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager Wyrwanie.
  Można użyć trybu widoku rysunku w trzech wymiarach (3D), aby wybrać zasłoniętą krawędź dla głębokości wyrwania.
 5. Kliknąć PM_OK.gif.

Edytowanie lub usuwanie wyrwania

Aby usunąć lub poddać edycji wyrwanie, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy w drzewie operacji FeatureManager i wybrać jedną z poniższych opcji:
Opcja Opis
Edytuj definicję Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager Wyrwanie, a następnie kliknąć PM_OK.gif.
Edycja szkicu Wybrać element szkicu i edytować go a następnie zamknąć szkic.
Delete  

Widoki wyrwania w widoku pozycji alternatywnej

Można dodać widoki wyrwania do widoków pozycji alternatywnej.

Widok pozycji alternatywnej Widok wyrwania w widoku pozycji alternatywnej

Aby dodać widok wyrwania do widoku pozycji alternatywnej:

 1. W widoku pozycji alternatywnej kliknąć Wstaw > Widok rysunku > Wyrwanie.
  Widoki wyrwania mogą tylko przecinać konfigurację odniesienia widoku rysunku, a nie pozycji alternatywnej.
 2. Naszkicować zamknięty profil, taki jak splajn.
 3. Skonfigurować opcje w menedżerze właściwości PropertyManager.
 4. Kliknąć .

Widok wyrwania w widoku szczegółów

Można dodać widoki wyrwania do widoków szczegółów.

Aby dodać widok wyrwania do widoku szczegółów:

 1. W widoku szczegółów kliknąć Wstaw > Widok rysunku > Wyrwanie.
 2. Naszkicować zamknięty profil, taki jak splajn.
 3. Skonfigurować opcje w menedżerze właściwości PropertyManager.
 4. Kliknąć .

Widok wyrwania w widoku przekroju

Można dodać widoki wyrwania do widoków przekrojów.

Widok wyrwania w widoku przekroju Powiększony obraz widoku wyrwania

Aby dodać widok wyrwania do widoku przekroju:

 1. W widoku przekroju kliknąć Wstaw > Widok rysunku > Wyrwanie.
 2. Naszkicować zamknięty profil, taki jak splajn.
 3. Skonfigurować opcje w menedżerze właściwości PropertyManager.
 4. Kliknąć .