Menedżer właściwości PropertyManager Wyrwanie

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Wyrwanie:

Kliknąć prawym przyciskiem wyrwanie w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Edytuj definicję.

Głębokość

select_edge.png Odniesienie głębokości
Należy wybrać geometrię, taką jak krawędź lub oś, w tym samym lub w powiązanym widoku.
broken_out_section_hole.gif broken_out_section_silh_edge.gif
Głębokość jest ustawiona na środek okręgu. Głębokość jest ustawiona na krawędź sylwetki ściany cylindrycznej.
PM_depth1.gif Głębokość  
  Podgląd Gdy opcja ta jest zaznaczona, podczas zmieniania głębokości wyświetlany jest podgląd wyrwania. Jeżeli istnieją inne widoki w rysunku, w widokach pojawiają się płaszczyzny przerwania i głębokości.
broken_out_section_preview.gif
  Autokreskowanie Tylko dla złożeń. Jeżeli pole jest zaznaczone, oprogramowanie automatycznie dostosowuje sąsiednie komponenty zmieniając wzory kreskowania co 90 stopni. Jeżeli w dalszym ciągu występują przylegające ściany przekroju o tych samych wzorach, zmieniane są odstępy kreskowania.
broken_out_section_auto_hatch.gif
  Wyklucz łączniki Tylko dla złożeń. Wyklucza z przekroju łączniki. Łączniki obejmują wszelkie elementy wstawione z biblioteki SOLIDWORKS Toolbox (nakrętki, śruby, podkładki i tak dalej) za wyjątkiem członów konstrukcyjnych. Można również oznaczyć dowolny komponent jako łącznik, aby nie dokonywać jego przekroju.