Rozwiązywanie problemów związanych z widokami przekroju

Jeżeli widok przekroju jest wyświetlany z nieprzeciętymi częściami modelu oraz z modelem w kolorze Nieaktualny (brązowym), należy sprawdzić następujące warunki:
  • Linia przekroju może nie być wydłużona całkowicie w poprzek modelu. Należy wydłużyć linię przekroju według potrzeb albo użyć opcji Przekrój częściowy w oknie Widok przekroju w menedżerze właściwości PropertyManager Widok przekroju.
  • Przecięcie może dać wynik w postaci geometrii o grubości zero, która nie może być prawidłowo wyświetlona w widoku. Aby naprawić ten problem, należy zmodyfikować położenie linii przekroju.
  • Może występować problem z geometrią modelu. Użyć polecenia Narzędzia > Oceń > Sprawdź, aby zidentyfikować nieprawidłową geometrię.

Narożniki w linii przekroju mogą tworzyć krawędzie w widoku przekroju. Aby usunąć krawędzie, w menedżerze właściwości Widok przekroju, należy kliknąć Więcej właściwości i zaznaczyć Ukryj linie cięcia.


section_view_hide_edges.gif

Czasem może zajść potrzeba utworzenia widoku przekroju przy użyciu geometrii szkicu nałożonej na widok. Można utworzyć obrócone widoki przekroju jeżeli narzędzie Widok przekroju nie jest odpowiednie.


rotated_section_view.gif