Weryfikacja adnotacji

W Weryfikacja adnotacji, na karcie kliknąć dowolną z poniższych opcji, aby dodać ją do wymogów Generatora weryfikatora:

Styl strzałki – weryfikacja adnotacji

Należy wybrać style strzałki w oparciu o rozmiary, przytwierdzenia itp., aby oszacować strzałki w obszarze graficznym.

Użyj ustawień dokumentu Zapewnia, że style są zgodne z:
  • Ustawieniami określonymi w Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Adnotacje dla krawędzi, wierzchołków, ścian, powierzchni lub niezwiązanych parametrów.
  • Ustawieniami określonymi przez użytkownika w innej weryfikacji walidacji.

Styl czcionki

Należy wybrać ustawienia czcionki adnotacji w oparciu o styl, efekty itp., aby oszacować czcionki w obszarze graficznym.

Użyj ustawień dokumentu Zapewnia zgodność styli z tymi, które określono tu: Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Adnotacje.

Baza pomiarowa tolerancji położenia i kształtu

Identyfikuje symbole tolerancji położenia i kształtu, dla których nie występują symbole bazy pomiarowej.

Sprawdzanie pisowni

Opcja Sprawdzanie pisowni analizuje wpisy w Adnotacjach , szukając błędów pisowni.

Na przykład:

Nazwa parametru Uwagi
Sprawdzanie pisowni Notetka
róznica
widek

Aby skorygować błędy pisowni, należy:

Dwukrotnie kliknąć adnotację w obszarze graficznym, aby edytować adnotację w aplikacji SOLIDWORKS i skorygować błąd.