Weryfikacja operacji

Na karcie Weryfikacja operacji kliknąć dowolną z poniższych opcji, aby dodać ją do wymogów Generatora weryfikatora:

Ostrzeżenia błędów operacji

Identyfikuje operacje, dla których występują błędy przebudowy lub ostrzeżenia.

Całkowicie zdefiniowane szkice

Identyfikuje szkice, które nie są całkowicie zdefiniowane.

Standardowy rozmiar otworu

Sprawdza, czy otwory w dokumencie części lub złożenia są zgodne ze standardowymi rozmiarami otworów utworzonymi za pomocą narzędzia Otwory proste lub Kreatora otworów.

Aktywacja Standardowe rozmiary otworów przez Weryfikacja operacji .

Na przykład ta weryfikacja uwzględniała Dostosowany otwór na wylot o niestandardowej średnicy 0,3420.

Nazwa parametru Uwagi
Standardowe rozmiary otworów Dostosowana średnica otworu na wylot: 03240
Standardowa średnica otworu na wylot: 0.24320
W przypadku Otworów starszego typu nie są obsługiwane opcje Wiercony zwężony i Zwężony.

Wygaszona operacja

Przełącza cyklicznie pomiędzy wszystkimi operacjami i konfiguracjami modelu w poszukiwaniu wygaszonych części.

W przypadku Wygaszonych komponentów i Wygaszonych operacji :
  • Weryfikacja jest niepomyślna tylko wtedy, gdy warunek istnieje we wszystkich konfiguracjach.
  • Ustawienie poziomu Krytyczności jest jedynym elementem interfejsu użytkownika.

Weryfikacja pozycjonowania operacji

Kontrola Pozycjonowanie operacji weryfikuje, czy aktywny dokument nie zawiera szkiców 2D lub 3D pozycjonowanych z odniesieniami do krawędzi sfazowania i zaokrągleń.

Kliknąć Pozycjonowanie operacji w obszarze Weryfikacja operacji tab_Des_Chk_Features.gif, aby dodać do Generatora weryfikatora.