Witamy w SOLIDWORKS Design Checker

Aplikacja SOLIDWORKS Design Checker przeprowadza weryfikację takich elementów projektu, jak normy wymiarowania, czcionki, materiały oraz szkice w celu zapewnienia, że dokument SOLIDWORKS spełnia uprzednio określone kryteria dla projektu.

SOLIDWORKS Design Checker jest dostępny tylko w pakiecie SOLIDWORKS Professional i SOLIDWORKS Premium.

SOLIDWORKS Design Checker ma następujące moduły:

Generator weryfikatora

Należy użyć tego narzędzia, aby ustawić wymogi dla oszacowania. Wymogi są zapisywane z rozszerzeniem .swstd.

Weryfikacja aktywnego dokumentu

Należy użyć tego narzędzia, aby sprawdzić dokument.

Sprawdź względem istniejącego pliku

Należy użyć tego narzędzia, aby weryfikować aktywny dokument względem weryfikacji projektu utworzonych z istniejących plików.

Kreator nauki weryfikacji

Należy użyć tego narzędzia, aby wyszukać weryfikacje projektu w oparciu o atrybuty z istniejącego dokumentu części, złożenia lub rysunku SOLIDWORKS.

Dodawanie SOLIDWORKS Design Checker do SOLIDWORKS

Aby dodać SOLIDWORKS Design Checker do aplikacji SOLIDWORKS, należy:

  1. Kliknąć Narzędzia > Dodatki.
  2. Wybrać SOLIDWORKS Design Checker , a następnie kliknąć OK.
  3. Kliknąć Narzędzia > Design Checker.
    Dostęp do narzędzi Design Checker można również uzyskać z paska narzędzi Narzędzia.

Okno dialogowe Witamy w SOLIDWORKS Design Checker

Z okna dialogowego Witamy w SOLIDWORKS Design Checker można uzyskać dostęp do następujących opcji:
Utwórz nowy plik standardów Generuje nowy plik .swstd.
Otwórz istniejący plik standardów Przejść do pliku .swstd, aby zweryfikować aktywny dokument.
Tematy pomocy Design Checker Otwiera dokument pomocy ze spisem treści i indeksem.
Samouczek Design Checker Otwiera samouczek podstaw SOLIDWORKS Design Checker.