Weryfikacja dokumentu złożenia

W Weryfikacja dokumentu złożenia, na karcie kliknąć dowolną z poniższych opcji, aby dodać ją do wymogów Generatora weryfikatora:

Materiał komponentu

Należy wybrać bazę danych materiałów oraz materiały, aby oszacować komponent.

Ostrzeżenia błędów wiązania

Identyfikuje wiązania, dla których występują błędy przebudowy lub ostrzeżenia.

Nieruchome części

  1. Należy wybrać Wyklucz, Lista, Zakres lub symbol porównania dla operatora, aby oszacować dokument.
  2. Wpisać jedną wartość lub wiele wartości rozdzielonych przecinkami w części Liczba nieruchomych części, aby dokonać oszacowania.
Na przykład: załóżmy, że wybraliśmy opcję Lista i ustawiliśmy Liczbę nieruchomych części na 4, 7, 9, 12. Podczas oszacowywania dokumentu, jeżeli liczba nieruchomych części wynosi 4, to wynik weryfikacji jest pozytywny. Jeżeli liczba nieruchomych części wynosi 5, to wynik weryfikacji jest negatywny. Załóżmy jednak, że wybrano opcję Wyklucz i ustawiono Liczbę nieruchomych części na 4, 7, 9, 12. Jeżeli liczba nieruchomych części wynosi 5, to wynik weryfikacji jest pozytywny.

Odniesienia zewnętrzne

Należy określić typy zewnętrznych odniesień, aby oszacować dokument.

Wygaszone komponenty

Przełącza cyklicznie pomiędzy wszystkimi częściami i konfiguracjami w dokumentach złożenia (tylko złożenia najwyższego poziomu) w poszukiwaniu wszelkich wygaszonych części.

Objętość przenikania

Weryfikuje przenikanie komponentów w złożeniu.

Objętość przenikania Typ testu: Jakakolwiek, aby oznaczyć wszystkie przenikania; operator porównania (=, >, <, >=, <=); zakres wartości; lista wartości; lub wykluczenie, które zachowuje się jak operator NIE.
jednostka^3 Dozwolona tolerancja dla sprawdzania przenikania, w jednostkach ustawionych na karcie Opcje.
Traktuj wspólne jako przenikanie  
Traktuj podzespoły jako komponenty  
Uwzględnij przenikanie części wieloobiektowych  

Nieprawidłowo ułożone wiązania koncentryczne

Sprawdza złożenie pod kątem obecności nieprawidłowo ułożonych wiązań koncentrycznych. Kontrole obejmują:

  • Wszelkie przesunięte wiązania
  • Przesunięte wiązania, w przypadku których odchylenie przekracza maksymalną wartość odchylenia
  • Przesunięte wiązania, w przypadku których odchylenie przekracza określoną wartość