Özellikler

CircuitWorks'ün ağaçta ve önizleme resminde gösterdiği bir ECAD dosyasındaki her öğe, kendisini tanımlayan özelliklere sahiptir.

Örneğin; bileşen özellikleri ad ve parça numarasını içerirken bileşen örnekleri özellikleri referans göstergelerini ve konumları içerir.