CircuitWorks Seçeneklerini Ayarlama

Seçenekleri ayarlayarak CircuitWorks davranışını özelleştirebilirsiniz.

CircuitWorks kullanıcı tercihlerini şu konumda tutar: C:\Documents and Settings\user_name\Application Data\CircuitWorks\ecadopt.xml

CircuitWorks seçeneklerini ayarlamak için:

  1. CircuitWorks'te CircuitWorks uygulama menüsüne tıklayın, ardından da Seçenekler öğesine tıklayın.
  2. CircuitWorks Seçenekleri iletişim kutusunda bir seçeneğe tıklayın.Örneğin CircuitWorks'ün nasıl SolidWorks modelleri oluşturduğuyla ilgili gösterme seçeneklerini görüntülemek için
    Örneğin, CircuitWorks'ün nasıl SOLIDWORKS modelleri oluşturduğuyla ilgili seçenekleri görüntülemek için Modeller öğesine tıklayın.
  3. Seçenek ayarlarını gerektiği şekilde değiştirin.
  4. Değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam'a tıklayın veya daha fazla seçeneği değiştirmek için başka bir seçenek grubuna tıklayın.