CircuitWorks Seçenekleri - SOLIDWORKS İçe Aktarma

SOLIDWORKS'ün modelleri oluşturma ve görüntüleme şeklini etkileyen seçenekleri belirleyin.

CircuitWorks Seçenekleri - SOLIDWORKS İçe Aktarma öğesini görüntülemek için:

CircuitWorks Seçenekleri iletişim kutusundan SOLIDWORKS İçe Aktarma öğesine tıklayın.

CircuitWorks Seçenekleri iletişim kutusunu görüntülemek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • CircuitWorks'te CircuitWorks uygulama menüsüne tıklayın, ardından da Seçenekler öğesine tıklayın.
 • SOLIDWORKS'te Araçlar > CircuitWorks > CircuitWorks Seçenekleri öğesine tıklayın.
SOLIDWORKS'te parça oluşumunu göster

Bir montaj oluştururken, SOLIDWORKS'teki yeni bileşen modellerinin oluşumunu gösterir. Bu seçeneği belirlemek CircuitWorks performansını ciddi biçimde düşürür.

SOLIDWORKS'te çizim geometrisini sınırlandır

Her çizim objesini tamamen tanımlamak için sınırlandırmalar ekler. Bu seçeneği belirlemek, SOLIDWORKS'te geometrinin yanlışlıkla değiştirilmesi riskini en aza indirir, fakat aynı zamanda yeni SOLIDWORKS parçaları oluştururken CircuitWorks performansını bir miktar azaltır.

SOLIDWORKS'te bileşenleri yerinde sabitle

Varsayılan olarak, CircuitWorks bileşen modellerini bir SOLIDWORKS montajı içindeki doğru konuma ekler ancak bu modeller yüzdürmek üzere sınırlandırılmaz. Bileşenleri yerinde sabitlemek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneği belirlemek, büyük montajlar için CircuitWorks performansını büyük ölçüde azaltır.

Bileşenin konfigürasyonunu parça numarasına ayarla

SOLIDWORKS montajına bir parça eklerken, bu adda bir yapılandırma mevcutsa yapılandırma olarak bileşen parçası numarasını kullanır.

Her yeni bileşene CircuitWorks koordinat sistemini ekle

Alınan bileşenlerdeki koordinat verilerini kullanarak, CircuitWorks'e özel bir koordinat sistemi oluşturur.

Kullanıcılar, ortak bir koordinat sistemi kullanarak bileşenleri daha kolay bir biçimde paylaşabilirler ve CircuitWorks'ün bu bileşenleri bir montajdaki doğru oryantasyona yerleştirildiğinden emin olabilir.

Bu özel özellikleri her yeni modele kaydet

Aşağıdaki özel özellikleri, CircuitWorks'ün oluşturduğu her bileşen modeline ekler: Bileşen adı, Parça numarası ve Bileşen yüksekliği. CircuitWorks'te standart özel özellik adları tanımlanır ancak farklı özellik adları da belirleyebilirsiniz.

Sayı olan bileşen yüksekliği dışındaki tüm özel özellikler "metin" tipindedir. IDF 3.0 ve üzeri sürümler, ECAD sisteminde tanımlanan özellikleri destekler. ECAD sisteminde bulunan herhangi bir bileşen özelliği, bileşen özel özelliklerine eklenir. Örneğin, "Kapasite", "0,0025uF"

Önceden belirlenmiş Malzeme Listesi şablonlarını, teknik resim sınırlarını veya mevcut PDM sistemini desteklemek için bu seçeneği kullanın.

Yeni belgeler oluştururken SOLIDWORKS şablonları kullan
Renkler, yazı tipleri ve ölçümlendirme stilleri gibi belge özelliklerini kontrol etmek için SOLIDWORKS şablonlarını kullanır. Seçiminizi yaparken:
 • Parça şablonu'ndan bir *.prtdot dosyası seçmek için Gözat öğesine tıklayın.
 • Montaj şablonu'ndan bir *.asmdot dosyası seçmek için Gözat öğesine tıklayın.

İşareti kaldırıldığında, CircuitWorks yeni belgeler oluştururken varsayılan SOLIDWORKS ayarlarını kullanır.

Unsur ağacını bunu gösterecek şekilde ayarla
CircuitWorks bir SOLIDWORKS montajı oluşturduğunda, SOLIDWORKS FeatureManager Ağacında neyin görüntüleneceğini seçer:
 • SOLIDWORKS Bileşen Adı
 • ECAD Parça Numarası
 • ECAD Bileşen Adı
 • ECAD Referans Belirtimi
En iyi performans için SOLIDWORKS Bileşen Adı öğesini seçin.
Keep-out ve keep-in alanlarını şu şekilde modelle
Keep-out, keep-in alanlarının ve kullanıcı tanımlı taslak tiplerinin SOLIDWORKS montajında nasıl temsil edildiğini belirler:
 • SOLIDWORKS Montajı İçindeki Parçalar - CircuitWorks her bir dışarıda tutma ve içeride tutma alanı için ayrı bir parça dosyası oluşturur. Bu modeller otomatik olarak Taslaklar klasöründe adlandırılır ve bu klasöre kaydedilir (bkz. CircuitWorks Seçenekleri - Modeller). Kart modeli oluştururken CircuitWorks, montaja ayrı bir parça ekler.
 • Panel Parçası Üzerindeki Unsurlar: CircuitWorks her bir alanı, kartı temsil eden SOLIDWORKS parça dosyası içindeki bir unsur olarak çizer ve ekstrüzyonla şekillendirir.
Takip öğelerini, pad'leri, via'ları ve doldurulmuş alanları şu şekilde modelle

Yoksay (Hızlı)

Takip öğelerini, pad'leri, via'ları ve doldurulmuş alanları SOLIDWORKS modelinden hariç tutar.

Alınan Gövdeler (Yavaş)

Takip öğelerini, pad'leri, via'ları ve doldurulmuş alanları SOLIDWORKS modelinde gövdeler olarak tanımlar. Alınan gövdeleri düzenleyemezsiniz.

Alınan Yüzeyler (Yavaş)

Takipleri, pad'leri, via'ları ve doldurulmuş alanları SOLIDWORKS modelinde yüzeyler olarak tanımlar. Yüzeyleri düzenleyebilirsiniz, ancak ortaya çıkan model çok büyük olabilir.

Sıfır yükseklikli bileşenler
CircuitWorks'ün sıfır veya tanımlanmamış bir yüksekliğe sahip ECAD dosyasındaki bileşenleri nasıl ele aldığını belirler:
 • Yoksay - Sıfır yükseklikli bileşenleri montajdan çıkarır.
 • 2B Çizimi Olarak Göster - Bileşen taslağının 2B çizimini içeren montaja bir parça ekler.
CircuitWorks Ağacında, sıfır yükseklikli bileşenler  simgesiyle gösterilir. Kart modelini oluşturmadan önce CircuitWorks'te bir bileşenin yüksekliğini belirleyebilirsiniz. 
İletken katman modelleme Alma işlemi sırasında, CircuitWorks'ün PADS dosyalarındaki iletken katmanları nasıl yönettiğini belirler.

Yalnızca üst ve alt katmanlar (daha hızlı)

CircuitWorks'te yalnızca üst ve alt iletken katmanları görüntüler. En hızlı seçenek budur.

Tamamla (daha yavaş)

CircuitWorks'te tüm katmanları görüntüler.

Damlalar oluştur

ECAD dosyasında damlaların tanımlandığı durumlarda, SOLIDWORKS modelinde damlalar oluşturur.

Via delikleri oluştur

Via'ların tanımlandığı SOLIDWORKS modelinde delikler oluşturur.