CircuitWorks Seçenekleri - Modeller

Modellemeyi etkileyen seçenekleri belirleyin ve CircuitWorks'ün modelleri kaydettiği yeri belirtin.

CircuitWorks Seçenekleri - Modeller öğesini görüntülemek için:

CircuitWorks Seçenekleri iletişim kutusunda Modeller öğesine tıklayın.

CircuitWorks Seçenekleri iletişim kutusunu görüntülemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • CircuitWorks'te CircuitWorks uygulama menüsüne tıklayın, ardından da Seçenekler öğesine tıklayın.
  • SOLIDWORKS'te Araçlar > CircuitWorks > CircuitWorks Seçenekleri öğesine tıklayın.

CircuitWorks'ün oluşturduğu modeller için bu adlandırma kuralını kullanın.

CircuitWorks'ün yeni bileşen modellerini nasıl adlandırdığını belirleyin.

Seçimlerinizi yaparken Bileşenleri Kitaplıkta Şuna Göre Eşleştir seçeneğini (bkz. CircuitWorks Seçenekleri - Kitaplık) dikkate alın. Örneğin bu seçenek Ad ve Numara'ya ayarlanmışsa o zaman CircuitWorks aynı ada fakat farklı parça numaralarına sahip tüm bileşenleri benzersiz olarak kabul eder. Bu nedenle, mevcut bileşen modellerini yanlışlıkla birbirinin üzerine yazmaktan sakınmak için hem bileşen adını hem de parça numarasını kullanan bir adlandırma kuralı tanımlamalısınız.
Dosya adının ilk parçası: ECAD Bileşen Adı veya ECAD Parça Numarası öğesini seçin.
Sınırlayıcı (İsteğe Bağlı): İki parçalı bir dosya adı kullanırken, iki parçayı ayıran sınırlayıcıyı seçin: _ (alt çizgi), - (tire), (Boşluk) veya (Boşluk Yok).
Dosya adının ikinci parçası (İsteğe Bağlı): (Hiçbiri), Sıra Numarası, ECAD Bileşen Adı veya ECAD Parça Numarası öğesini seçin.
Bu Karakterleri Dosya Adından kaldır Windows dosya adı sınırlamaları nedeniyle şu karakterler hiçbir zaman kullanılmaz:
   . , @ ; [ ] / \ ? { } > < | * 
Ek karakterler belirleyebilirsiniz.

Örneğin, - öğesini geçersiz bir karakter olarak belirlerseniz CircuitWorks, ECAD dosyasını 1206-B SOLIDWORKS parça dosyası 1206B.sldprt olarak kaydeder.

Yeni modelleri bu oryantasyonda oluştur

Oryantasyon CircuitWorks'ün oluşturduğu tüm yeni geometriler için oryantasyon seçin:
  • Ön Düzlemden (XY) Modellenmiş
  • Üst Düzlemden (XZ) Modellenmiş
  • Sağ Düzlemden (YZ) Modellenmiş
CircuitWorks bileşen oryantasyonunu Bileşen Kitaplığında saklar. Bu ayarın değiştirilmesi, zaten modellenmiş olan bileşenleri etkilemez. CircuitWorks yeni oryantasyonla doğru bir şekilde hizalamak için var olan bileşen modellerini döndürür.

CircuitWorks'ün oluşturduğu modelleri bu klasörlere kaydet

Geçerli klasör düzeni CircuitWorks verileri için konumları tanımlayan klasör düzenini seçin. Varsayılan düzeni kullanmak için Varsayılan'ı seçin veya kullanıcı tanımlı bir düzen seçin. Farklı konumlardaki farklı projelerle ilgili verileri kaydetmek için farklı düzenler kullanın.
Yeni klasör düzeni oluşturmak için:
  1. öğesine tıklayın.
  2. Yeni Düzen Adı iletişim kutusunda bir ad yazın ve Tamam'a tıklayın.
  3. Yeni düzen için klasörler belirtmek üzere bir yol yazın veya konum alanlarının her birinde öğesine tıklayın.

Bir düzeni silmek için o düzeni seçin, sonra öğesine tıklayın ve onay kutusunda Evet'e tıklayın. Varsayılan'ı silemezsiniz.

Veritabanı Bileşen Kütüphanesi merkezi veritabanının (ecadlib.db adında bir SQLite dosyası) konumu.
Bir ağda birden fazla CircuitWorks yeri varsa, hem Bileşenler hem de Veritabanı yollarını, tüm kullanıcılara açık ağ sürücüsü gibi ortak bir konuma geçirmeniz tavsiye edilir. Bir kullanıcı CircuitWorks'te model oluştururken, oluşturulup kitaplığa eklenen tüm bileşenler diğer tüm CircuitWorks kullanıcılarının erişimine hemen açılır. Kartlar ve Taslaklar konumları daha az önemlidir çünkü bir montaj oluşturduğunuz her defasında tipik olarak bu modelleri yeniden oluşturursunuz.
SOLIDWORKS PDM kullanırken, Veritabanı öğesini kasa dışında ortak bir konuma ve Bileşenler öğesini de yerel bir kasa görünümü klasörüne ayarlayın.
Bileşenler CircuitWorks'ün bileşen modellerini kaydettiği konum.

CircuitWorks'ün bir SOLIDWORKS PDM kasasından en son bileşen dosyalarını almasını sağlamak için SOLIDWORKS PDM entegrasyonunu etkinleştirin (bkz. CircuitWorks Seçenekleri - Kitaplık seçenekleri) ve Bileşenler öğesini yerel bir kasa görünümü klasörüne ayarlayın. Bu yol her kullanıcı için aynı olmalıdır.

Kartlar CircuitWorks'ün kart modellerini kaydettiği konum.
Taslaklar CircuitWorks herhangi ek SOLIDWORKS parçalarını (keep-out alanları, keep-in alanları ve oluşturma süreci tarafından oluşturulan diğer taslaklar) kart unsuru değil de bileşen olarak oluşturacak şekilde yapılandırıldığında CircuitWorks'ün bu öğeleri kaydettiği konum (CircuitWorks Seçenekleri - SOLIDWORKS İçe Aktarma öğesinde Model keep-out & keep-in alanlarını şöyle: bölümüne bakın).
Yapıştırmalar Bir SOLIDWORKS modeli oluşturup Geometri yerine iz yapıştırmaları kullan seçeneğini belirlediğinizde CircuitWorks'ün yapıştırmaları kaydettiği yer.
Filtreler CircuitWorks'ün, verdiğiniz filtreleri kaydettiği konum.
Montaj Modelleri CircuitWorks'ün, SOLIDWORKS montajlarını kaydettiği konum.
Klasörleri varsayılanlara sıfırlamak için CircuitWorks Seçenekleri iletişim kutusunun alt kısmında Sıfırla > Klasör Düzenlerini Sıfırla öğesine tıklayın ve ardından onay kutusunda Evet'e tıklayın.