Kırılmış Model Görünümü PropertyManager'ı - Stiller Sekmesi

Modellerin nasıl görüntüleneceğini belirtmek için Kırılmış Model Görünümü'nün Stiller sekmesini kullanabilirsiniz. Stiller sekmesindeki seçimler Adımlar sekmesine eklediğiniz tüm kırılma adımlarına uygulanır.

Stiller sekmesini görüntülemek için:

  1. Aşağıdakilerden birini yaparak Kırılmış Model Görünümü PropertyManager'ını açın:
    • Ekle > Model Koparma Görünümü öğesine tıklayın.
    • Kırılmış Model Görünümü öğesine (MBD araç çubuğu) tıklayın.
    • ConfigurationManager'da, konfigürasyona sağ tıklayın ve Yeni Kırılmış Model Görünümü öğesine tıklayın.
  2. Stiller sekmesine tıklayın.

Stil

Düz Koparma Bir düz koparma stilini belirtir
Zig-Zag Koparma Çoğaltmanın koparma uzunluğu boyunca uzandığı bir zig-zag koparma stilini belirtir.
Boru Koparma Bir geleneksel boru koparma stilini belirtir.
Tek Zig-Zag Koparma Koparmanın ortasında çoğaltmanın yalnızca bir tekrarının olduğu bir zig-zag koparma stilini belirtir.

Üretim Metodu

Sürekli Yürüt Model boyunca bir koparma çoğaltması oluşturur.

Örneğin:

Varsayılan yöntem olan Sürekli Yürüt, düz kırılmalar için kullanılabilen tek yöntemdir.

Bireysel Kopart Gövde boyunca bir koparma çoğaltması oluşturur.

Örneğin:

Properties

Boşluk Kırılmış model görünümü gösterildiğinde görünen boşluğun boyutunu belirtir.

Örneğin:

Bu, Adımlar sekmesinde tanımladığınız Kırılma Boyutu'ndan farklıdır. Kırılma Boyutu modelden kaldırılan malzeme miktarıdır.

Örneğin:

Şekil Yoğunluğu Düz dışındaki stiller için kesme çoğaltmasının yoğunluğunu kontrol eder.
Düşük yoğunluklu Yüksek yoğunluklu
Açı Kesme düzlemlerine dik olan eksenin etrafındaki kesme çoğaltmasının dönme açısını kontrol eder.
0º Dönme açısı 45º Dönme açısı