Kırılmış Model Görünümlerini Yönetme

Bir kırılmış model görünümü oluşturduğunuzda modelin ConfigurationManager'ına eklenir. Kırılmış model görünümünü, kısayol menüsündeki araçlarla yönetebilirsiniz.

Kırılmış model görünümlerini yönetmek için:

 1. ConfigurationManager sekmesine tıklayın.
 2. Kırılmış model görünümünü oluşturduğunuz yapılandırmayı genişletin.
 3. ConfigurationManager'da kırılmış model görünümüne sağ tıklayın ya da genişletip kırılma adımlarından birine sağ tıklayın.

Bir kırılmış model görünümünü açmak veya kapatmak için:

 1. ConfigurationManager'da kırılmış model görünümüne sağ tıklayın ve Kırılmış Model Görünümünü Gizle öğesine tıklayın.

  Kırılma adımları grafik alanında gizlenir; kırılmış model görünümü ve kırılma adımları ConfigurationManager'da kullanılamaz duruma gelir.

 2. Kırılmış model görünümünü geri yüklemek için ConfigurationManager'da görünüme sağ tıklayın ve Kırılmış Model Görünümünü Göster öğesine tıklayın.
  Bir yapılandırmada birden fazla kırılmış model görünümü varsa bir kırılma görünümü için Kırılmış Model Görünümünü Göster seçildiğinde diğer tüm kırılma görünümleri gizlenir.

Bir kırılma adımını yeniden adlandırmak için:

 1. ConfigurationManager'da yeniden adlandırmak için kırılma adımına tıklayın, bekleyin ve tekrar tıklayın.
 2. Yeni bir ad girin.

  Kırılma görünümünü veya kırılma adımını düzenlerseniz yeni ad Kırılmış Model Görünümü PropertyManager'ında görünür.

Bir kırılmış model görünümünü düzenlemek için:

 1. ConfigurationManager'da kırılmış model görünümüne sağ tıklayın ve Unsuru Düzenle öğesine tıklayın.

  Kırılmış Model Görünümü PropertyManager'ında Stiller sekmesi açılır.

 2. PropertyManager'da kırılmış model görünümünü düzenleyin.

  Yaptığınız stil değişiklikleri tüm kırılma adımlarına uygulanır.

Bir kırılma adımını düzenlemek için:

 1. ConfigurationManager'da kırılmış model görünümünü genişletin.
 2. Kırılma adımına sağ tıklayın ve Unsuru Düzenle öğesine tıklayın.

  Kırılmış Model Görünümü PropertyManager'ında adım seçili olarak Adımlar sekmesi açılır.

Bir kırılmış model görünümünü veya kırılma adımını silmek için:

 1. ConfigurationManager'da kırılmış model görünümüne veya kırılma adımına sağ tıklayın ve Sil öğesine tıklayın.
 2. İletişim kutusunda Evet'e tıklayın.
  Bir model kırılmasını silme işlemini geri alabilirsiniz. Bir kırılmış model görünümünü silme işlemini geri alırsanız görünümü grafik alanında geri yüklemek için Kırılmış Model Görünümünü Göster öğesini kullanın.