Döndürme veya Hareket Sırasında Kaybolan Yüzler

Sorun: gölgeli modellerde, döndürme veya taşıma sırasında yüzler kayboluyor.

Görev Detaylar
Performans Seçenekleri'nde Detay seviyesi kaydırıcısını ayarlayın.

Oryantasyonu görüntülemek için değişiklikler sırasında detay eklemek amacıyla:

  1. Seçenekler öğesine (Standart araç çubuğu) tıklayın veya Araçlar > Seçenekler öğesine ve Sistem Seçenekleri içinden Performans öğesine tıklayın.
  2. Detay seviyesi kaydırıcısını Çok (yavaş) öğesine doğru sürükleyin.

    Böylece performans azalır, ancak görünüm oryantasyonundaki değişiklikler sırasında detay artar.

  3. Tamam öğesine tıklayın.
    Bu seçenek Büyük Montaj Ayarları açıkken kullanılamaz.
Büyük Montaj Ayarlarının seçili olup olmadığını kontrol edin.

Minimum montaj bileşeni sayısına bağlı olarak Büyük Montaj Ayarları otomatik olarak etkindir. Eşiğe ulaşılsın veya ulaşılmasın, bu seçeneği manuel olarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Büyük Montaj Ayarları açıkken durum çubuğunda Büyük Montaj Ayarları görünür.

Büyük Montaj Ayarlarını açmak veya kapatmak için:

Büyük Montaj Ayarları (Montaj araç çubuğu) veya Araçlar > Büyük Montaj Ayarlarıöğesine tıklayın.