Önleyici Dosya Yönetimi

Sabit diskinizde önleyici dosya yönetimi, gerek yazılım, gerekse donanım alanlarında gelecekteki sorunları önleyebilir.

Görev Detaylar
Performansı yükseltmek için SOLIDWORKS Günlük Dosyası'nı sabit diskinizde bulun. Günlük dosyası, sayısız işlemi düzenli olarak kaydeder. Örneğin bir modeli döndürdüğünüzde, dönüş artışları günlük dosyasına kaydedilir. Günlük dosyası bir ağ sürücüsünde bulunuyorsa, ağ performansında diğer trafikler gibi değişkenliklerle karşı karşıya kalabilirsiniz.
Otomatik kurtarma dosyalarını sabit diskinizde bulun. Otomatik kurtarma bilgileri, Yedeklemeler'de ayarlayabileceğiniz seçeneklerden biridir. Otomatik kurtarma dosyaları, bir sistem hatası sonrasında kurtarma için gerekli bilgileri içerir.
Otomatik kurtarma belgelerinizin yedek kopyalarını tutmaktan bağımsızdır. Her iki işleve yönelik seçenekler aynı konumda ayarlanır.
Yedekleme dizinini ve geçici dizini düzenli olarak denetleyin ve temizleyin.  
Yeterli boş disk alanı bulunduğundan emin olun. Sabit diskinizde 250-500 MB boş disk alanı bulunmalıdır. SOLIDWORKS yedekleme dosyalarını otomatik olarak kaydediyorsanız veya oluşturuyorsanız bu alan hızla dolabilir.

SOLIDWORKS Günlük Dosyası

SOLIDWORKS Günlük Dosyası, geçerli SOLIDWORKS oturumunda yaptığınız işlemleri kaydeden bir metin dosyasıdır. Bu dosya, SOLIDWORKS Basic makroları veya SOLIDWORKS API programlama araçları oluşturduğunuzda çok kullanışlıdır.

SOLIDWORKS'ü başlattığınızda, swxJRNL.swj adlı bir günlük dosyasını aşağıdaki konumda oluşturur:

C:\Users\current_user\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version

Kayıt defterinde SOLIDWORKS Günlüğü Klasörleri değerini değiştirerek bu konumu değiştirebilirsiniz. Bu değişken HKEY_CURRENT_USER > Software > SOLIDWORKS > SOLIDWORKS <version> > ExtReferences yolunda bulunur.

Yeni bir günlük dosyası oluşturduğunuzda, hedef klasörde zaten bir günlük dosyası varsa ve bu dosya kullanılmıyorsa, SOLIDWORKS mevcut dosyayı swxJRNL.BAK dosyasına kopyalar ve ardından yeni dosyayı oluşturur. Bu nedenle, swxJRNL.swj geçerli oturumu temsil eder ve swxJRNL.BAK önceki oturumu temsil eder.

Uyarı Mesajı

Aşağıdaki uyarı görünebilir:

Bir günlük dosyası oluşturulamadı. Başka bir SOLIDWORKS oturumu bu makinede zaten çalışıyor olabilir.

Bu mesajın olası nedenleri:

  • Klasöre yazma izniniz yoktur; klasör kullanıcılar için salt okunur erişimli olan güvenli bir ağda bulunuyor olabilir.
  • Bir günlük dosyası ya sizin makinenizde ya da başka bir makinede başka bir SOLIDWORKS oturumunda zaten kullanılıyor olabilir. Bu durum:
    • İkinci bir SOLIDWORKS oturumu bir günlük dosyasını birinci dosyayla aynı konumda oluşturmaya çalışır.
    • Bir SOLIDWORKS oturumu anormal şekilde sonlandırıldı ve günlük dosyası tam olarak sonlandırılamadı.
    • Birden çok kullanıcı, SOLIDWORKS'ü başlatmak için aynı klasördeki dosyaları çift tıkladı; bu durum paylaşılan ağ klasörlerinde yaşanabilir.

Uyarı mesajı zararlı değildir ve günlük dosyasına programlama amacıyla gereksinim duymadığınız sürece gözardı edilebilir. Ancak aynı bilgisayarda birden fazla SOLIDWORKS oturumu, özellikle oturumlardan biri anormal şekilde sonlanırsa performansı azaltabilir.