Sayfalar

Sayfaları Yeniden Adlandırma

Sayfaları bir şablon içinde yeniden adlandırabilirsiniz.

Sayfaları yeniden adlandırmak için:

  1. Sayfanın adına çift tıklayın.
  2. Yeni adı girin.
  3. Yeni adı kaydetmek için ada tıklayın.

Sayfaları Yeniden Konumlandırma

Bir şablonda sayfa sekmesini yeni bir konuma sürükleyip bırakarak sayfaların konumunu değiştirebilirsiniz. Bu, bir belgeye kapak sayfası veya sorumluluk reddi ya da mevzuat beyanları gibi diğer giriş bilgileriyle başlayabilmenizi sağlar.

Sayfa sekmelerinin ilk konumu
Yeniden konumlandırılan sayfa sekmeleri

PDF Çalışma Sayfaları Ekleme

3B PDF Şablon Düzenleyicisi'nde, bir şablona birden fazla PDF çalışma sayfası ekleyebilirsiniz.

Bir şablona birden fazla PDF çalışma sayfası eklemek için:

3B PDF Şablon Düzenleyicisi'ndeki açık bir şablonda, Sekme alanındaki pencerenin altında, Artı sekmesine tıklayın.

PDF Çalışma Sayfalarını Kaldırma

3B PDF Şablon Düzenleyicisi'nde, bir şablondan PDF çalışma sayfalarını kaldırabilirsiniz.

Bir şablondan PDF çalışma sayfalarını kaldırmak için:

  1. 3B PDF Şablon Düzenleyicisi'ndeki açık bir şablonda, Sekme alanındaki pencerenin altında, bir sekmede Sekmeyi Kaldır'a tıklayın.
  2. Sekmeyi Kaldır iletişim kutusunda Evet'e tıklayın.