3B PDF Şablon Düzenleyici Seçenekleri

File

Yeni Yeni bir şablon oluşturur.
Kaydedilmiş bir şablonu açar.
Save Şablonu aynı adla aynı konuma kaydeder.
İsme Kaydet Şablonu yeni bir adla yeni bir konuma kaydeder.
Temayı Sil Şablonu siler.

Pano

Geri Al Son eylemi tersine çevirir.
Kes Seçilen elemanları siler.
Kopyala Seçilen elemanları panoya kopyalar.
Yapıştır Panodaki elemanları geçerli şablon sekmesine yapıştırır.

Format

Biçim Boyayıcı Bir metin stilini bir başka metin elemanına kopyalar.
Hizala

İki veya daha fazla şablon elemanını şu ölçütlere göre hizalar:

Üst , Alt , Sol , Sağ , Merkez veya Orta .

Grup

Bir şablon sayfasındaki elemanları gruplar ve eleman grubunu çözer.

Grupla ve Grubu Çöz

Düzen Elemanların sıralamasını önden arkaya doğru ayarlar. Seçenekleri belirleyin:
 • En Öne Getir. Elemanı ilk konuma taşır.
 • Öne Getir. Elemanı bir konum öne taşır.
 • Arkaya Gönder. Elemanı bir konum arkaya taşır.
 • Arkaya Yolla. Elemanı son konuma taşır.

Ek

Dikdörtgen Bir dikdörtgen ekler.
Text
Bir metin yer tutucusu ekler. Seçenekleri belirleyin:
 • Şablon metin alanı. Şablona bir metin kutusu yerleştirir. Şablonu oluştururken her belgede görüntülenecek metni belirleyin.
 • Metin alanı. Şablona bir metin kutusu yerleştirir. 3B PDF'yi SOLIDWORKS yazılımında yayımlarken metni belirleyebilirsiniz. Yazı tipi ailesini, boyutunu, rengini ayarlayın ve metin kutusuna metin girin.
 • Özel özellik alanı. Şablona bir metin kutusu yerleştirir. 3B PDF'yi SOLIDWORKS'te yayımlarken görüntülenecek kişiselleştirilmiş bir özellik değeri seçebilirsiniz. Konfigürasyona özel özellikler seçmek ve eklemek için Konfigürasyona Özel öğesini seçin.
 • PDF form alanı. Şablona metin dolgu alanına sahip bir metin kutusu yerleştirir. Yayımlanan 3B PDF belgesine metin girebilirsiniz.
Malzeme Listesi Tablosu Montaj belgesine bir malzeme listesi yer tutucusu ekler. 3B PDF'ye yayımlarken montajdaki malzeme listesi, malzeme listesi yer tutucusunda görünür.
Genel Tablo Bir şablona mevcut bir SOLIDWORKS tablosunu ekler.
Arka plan görünümü: Şablon için bir arka plan resmi seçer.
Görüntü
Şablona bir resim ekler. Resim, şablon düzenleyicisinde taşınabilir ve yeniden boyutlandırılabilir. Seçenekleri belirleyin:
 • Farklı bir resim seçmek için Resmi Değiştir'e tıklayın.
 • Bir resim boyutunu geri döndürmek için Orijinal Boyuta Sıfırla'yı seçin.
 • Enin boya oranını korumak için En Boy Oranını Kilitle'yi seçin.
 • Resmi kaldırmak için Sil'e tıklayın.
Alınan Notlar Parça veya montaj belgesindeki detaylandırma notlarını yayımlanan 3B PDF'teki kendi alanlarına ekler.
Bağımsız Görünüm Penceresi Kullanıcıların son PDF'de sağ tıklayıp bağlam menüsünden seçim yaparak ya da fare kontrollü yakınlaştırma ve oryantasyon kullanarak kontrol ettiği bir bağımsız görünüm penceresini ekler.
Yansıtılan Görünüm Penceresi Birincil görünüm penceresinin arka, üst, alt, sağ ya da soluna atanabilecek bir görünüm penceresi ekler.

Yerleşim

Yakala Seçilen objeyi diğer şablon objelerine yakalar.
Pencereye Sığdır Sayfayı tüm pencereye sığacak şekilde yakınlaştırır.
Sayfa Yapısı Şablon boyutunu ve oryantasyonunu ayarlar.
Kilitle Bir şablondaki elemanları, taşınamamaları veya yeniden boyutlandırılamamaları için kilitler.
Help SOLIDWORKS yardımını görüntüler.