Toolbox - Kullanıcı Ayarları

Toolbox işlemleri tercihlerini belirlemek için Kullanıcı Ayarları sayfasını kullanın.

Kullanıcı Ayarları sayfasına ulaşmak için:

 1. Windows'dan Başlat > Tüm Programlar > SOLIDWORKS sürümü > SOLIDWORKS Araçları > Toolbox Ayarları öğesine tıklayın.
 2. 3 - Kullanıcı Ayarlarını Tanımla seçeneğine tıklayın.

Dosyalar

Konfigürasyonlar Oluştur (SOLIDWORKS Connected'da mevcut değildir.) Belirli bir bileşenin yeni boyutunu her kullanışınızda ana parça dosyasına bir konfigürasyon ekler.

Bu seçenek daha az parça dosyası oluşturur, ancak birçok bileşeni olan dosyalar büyüyüp montaj boyutlarını artırabilir. Ayrıca, Toolbox SOLIDWORKS PDM ile yönetilirse her konfigürasyon eklendiğinde yeni bir dosya sürümü oluşturulur ve bu da çok fazla sayıda sürüme yol açabilir. Kasadan eski sürümleri kaldırmak için SOLIDWORKS PDM arşivini kullanabilirsiniz.

Parçalar Oluştur (SOLIDWORKS Connected'da mevcut değildir.) Belirli bir bileşenin yeni boyutunu her kullanışınızda ayrı bir parça dosyası oluşturur.

Bu seçenek daha küçük ancak daha fazla parça dosyası tutar.

Ctrl+Sürükleme ile Parçalar Oluştur (SOLIDWORKS Connected'da mevcut değildir.) Standart sürükleme ile Konfigürasyonlar Oluştur gibi davranış gösterir. Ctrl-sürükleme işlemi ile Parçalar Oluştur gibi davranış gösterir.
Parçaları bu klasörde oluştur Parça Oluştur veya Ctrl+Sürükleme ile Parça Oluştur seçimini yaptığınızda oluşturulan parçalar için klasörü belirtir.

Ağ Toolbox kurulumları için Toolbox için paylaşılan klasörü belirtin.

Toolbox, SOLIDWORKS PDM tarafından yönetiliyorsa SOLIDWORKS Sistem Seçenekleri - Delik Sihirbazı/Toolbox iletişim kutusunda Delik Sihirbazı ve Toolbox klasörü ayarını belirtin.

SOLIDWORKS Connected'da, Toolbox parçalarının 3DEXPERIENCE Platform'da yönetilmesini sağlamak için bunu varsayılan yol olarak bırakın.

Salt okunur belgelere yazmak

Her zaman yazmadan önce belgenin salt okunur durumunu değiştirin Yeni bir bileşen boyutu için bir konfigürasyon oluşturma gibi bir değişiklik yapmak amacıyla Toolbox'ın bir dosyanın salt okunur özniteliğini geçici olarak değiştirdiğini belirtir. Değişiklik yapıldıktan sonra, Toolbox dosya özniteliğini salt okunur olarak sıfırlar.

Bu seçenek, değişiklik sırasında yazma erişimi kısa süreliğine verildiğinden birden çok kullanıcının aynı belgede değişiklik yapabilmesini sağlar. İşletim sisteminizdeki kullanıcı hakları veya güvenlik ayarları nedeniyle salt okunur olan belgeler etkilenmez.

Salt okunur belgeye yazılırken hata Toolbox'ın salt okunur belgeleri değiştiremediğini belirtir; bir hata mesajı gösterilir.
PDM sistemindeki Toolbox bileşen dosyalarını yönetirken bu seçeneği belirtin.

Parça numaraları

Aynı parça numarasını bir Toolbox parçasının birden fazla konfigürasyonuna, geometrik olarak eşitlerse, atayabilirsiniz. Örneğin, özel bir özelliğin değerini değiştirmek ama geometri değişmediği için aynı parça numarasını korumak isteyebilirsiniz.

Geometrik olarak eşit bileşenlerde tekrarlanan parça numaralarına izin ver Aynı parça numarasını birden fazla Toolbox parçasına atamanıza izin verir.

Görünüm seçenekleri

Belirtim, geçerli olan standartta belirtilen bileşen adıdır. Simgelemeler, Donanım Özelleştir sayfasındaki bileşen yapılandırması listesinde, Belirtim altında listelenir. Simgelemeleri özelleştirebilirsiniz.

Özel konfigürasyon adlarını veya diğer özellikleri FeatureManager tasarım ağacında veya Malzeme Listesinde görüntülemek için seçim yapın:
 • Bileşen adını FeatureManager tasarım ağacında değiştirmek için FeatureManager'da Bileşen Adı olarak göster.
 • Parça numarasını Malzeme Listesinde değiştirmek için Malzeme Listesinde Parça Numarası olarak göster.
 • Tanımı Malzeme Listesinde değiştirmek için Malzeme Listesinde Parça Tanımı olarak göster.
Sonra, her özelleştirme için şunlar arasından seçim yapın:
 • Dosya Adı
 • Konfigürasyon Adı
 • Açıklama
 • Simgeleme
 • Parça Numarası
 • Toolbox Özel Özellikler
Gösterim yalnızca AS, DIN, GB, ISO, IS ve KS standartları için geçerlidir.