Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Collapse Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Podstawowe koncepcje
Podstawowe polecenia: Wytnij, kopiuj, wklej, cofnij i ponów
Expand Pomoc, wyszukiwanie i zasoby internetowePomoc, wyszukiwanie i zasoby internetowe
Expand Podstawy dokumentuPodstawy dokumentu
Collapse Informacje ogólne na temat opcji SOLIDWORKSInformacje ogólne na temat opcji SOLIDWORKS
Odzyskiwanie dostępu do okna dialogowego Opcje
Collapse Opcje systemuOpcje systemu
Expand Opcje systemu - OgólneOpcje systemu - Ogólne
Expand Opcje rysunkówOpcje rysunków
Opcje systemu - Kolory
Expand Opcje szkicuOpcje szkicu
Opcje wyświetlania i wyboru
Expand Opcje wydajnościOpcje wydajności
Opcje złożeń
Zewnętrzne odniesienia - Opcje
Opcje szablonów domyślnych
Opcje lokalizacji plików
Opcje drzewa operacji FeatureManager
Opcje przyrostu w polu pokrętła
Opcje widoku
Opcje kopii zapasowych/odzyskiwania
Opcje systemu - Dotyk
Opcje Kreatora otworów/Toolbox
Opcje eksploratora plików
Opcje wyszukiwania
Opcje współpracy
Opcje systemu - Komunikaty/Błędy/Ostrzeżenia
Expand Właściwości dokumentuWłaściwości dokumentu
Expand WyświetlajWyświetlaj
Expand WybórWybór
Expand Właściwości plikuWłaściwości pliku
Expand Narzędzie pomiaruNarzędzie pomiaru
Expand SensorySensory
Expand RównaniaRównania
Expand Branżowe narzędzia projektowaniaBranżowe narzędzia projektowania
Xpert - Informacje ogólne
Dodatki
Expand Szybki start SOLIDWORKSSzybki start SOLIDWORKS
Expand Łączenie i osadzanie obiektówŁączenie i osadzanie obiektów
Expand Rejestrowanie i odtwarzanie makrRejestrowanie i odtwarzanie makr
Expand  Komponenty nowszych wersji we wcześniejszych wersjach Komponenty nowszych wersji we wcześniejszych wersjach
Interfejs API SOLIDWORKS
Harmonogram zadań SOLIDWORKS
SOLIDWORKS - informacje
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Expand Części i operacjeCzęści i operacje
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Zewnętrzne odniesienia - Opcje

Określa sposób, w jaki pliki części, złożenia i rysunku są otwierane i zarządzane.

Aby otworzyć to okno dialogowe, należy:

Kliknąć Opcje lub Narzędzia > Opcje, a nastęnie Odniesienia zewnętrzne.

Zresetuj Przywraca ustawienia domyślne dla wszystkich opcji systemu lub tylko dla opcji na tej stronie.
Otwórz dokumenty odniesienia jako tylko do odczytu Określa, że wszystkie dokumenty odniesienia domyślnie będą otwierane tylko do odczytu.
Nie pytaj o zapisanie dokumentów odniesienia oznaczonych jako tylko do odczytu (odrzuć zmiany) Określa, że jeżeli dokument rodzic będzie zapisywany lub zamykany, to nie zostaną podjęte żadne próby zapisania jego dokumentów odniesienia tylko do odczytu.
Zezwalaj na wiele kontekstów dla części podczas edycji w złożeniu Można utworzyć zewnętrzne odniesienia do jednej części z więcej niż jednego kontekstu złożenia. Jednakże, każda indywidualna operacja lub szkic w ramach złożenia może mieć tylko jedno odniesienie zewnętrzne.
Załaduj dokumenty odniesienia Określa czy dokumenty odniesienia mają być ładowane, gdy otwieramy część, która jest wyprowadzona z innego dokumentu (jak np. część bazowa, wyprowadzona część komponentu, część z operacją wgłębienia, itd.)

Monituj

Pyta o załadowanie dokumentów odniesienia na zewnątrz za każdym razem, gdy otwierany jest dokument z odniesieniami zewnętrznymi.

Wszystkie

Otwiera wszystkie dokumenty odniesienia zewnętrznego.

Brak

Nie otwiera żadnych dokumentów odniesienia zewnętrznego. Odniesienia zewnętrzne mogą być pokazane jako poza kontekstem do czasu otworzenia dokumentów odniesienia na zewnątrz.

Tylko zmienione

Otwiera tylko te dokumenty odniesienia na zewnątrz, które zostały zmodyfikowane od czasu ostatniego otwarcia oryginalnego dokumentu.

Wyszukaj zewnętrzne odniesienia w lokalizacjach plików Określa, że SOLIDWORKS powinien przeszukać listę folderów Dokumenty odniesienia w Narzędzia > Opcje > Lokalizacje plików. Kiedy opcja jest wyczyszczona, lista jest ignorowana.
Aktualizuj nieaktualne połączone tabele konfiguracji zgodnie z Określa co się dzieje z połączonymi wartościami i parametrami, jeżeli model i tabela konfiguracji nie są zsynchronizowane.

Monituj

Oprogramowanie wyświetla monit kiedy otworzymy dokument z tabelą konfiguracji, która nie jest zsynchronizowana z modelem.

Model

Tabela konfiguracji zostaje aktualizowana przy użyciu wartości z modelu.

Plik Excel

Model zostaje aktualizowany przy użyciu wartości z tabeli konfiguracji.

Złożenia

Automatycznie twórz nazwy dla geometrii odniesienia Gdy opcja ta jest wyłączona, można tworzyć wiązania z częściami, do których posiadamy dostęp jako tylko do odczytu, ponieważ używamy identyfikatorów wewnętrznych ścian części. Jeżeli nie będziemy korzystać z zastępowania komponentów, opcję tą należy pozostawić wyłączoną, zwłaszcza w środowiskach wielu użytkowników.

Gdy opcja ta jest włączona, można automatycznie tworzyć identyfikatory powierzchni (na przykład: Ściana1, Ściana2) w chwili, gdy dokonujemy wiązania części, dlatego też w większości przypadków potrzebny jest dostęp zapisu do części. Opcję tą należy włączyć, jeżeli zamierzamy dokonywać zastępowania komponentów z użyciem tych samych identyfikatorów powierzchni, pamiętając o tym, że konieczny jest dostęp zapisu do części, których używamy. (Należy zmienić nazwy odpowiednich krawędzi i/lub ścian komponentu zastępczego, aby zgadzały się z nazwami krawędzi/ścian części pierwotnej.)

Aktualizuj nazwy komponentów przy zastępowaniu dokumentów Usunąć zaznaczenie tej opcji tylko wtedy, jeżeli używamy okna dialogowego Właściwości komponentu, aby przypisać nazwę komponentu w drzewie operacji FeatureManager, która jest inna od nazwy pliku komponentu.
Nie twórz odniesień zewnętrznych do modelu Opcję tę należy wybrać, aby nie tworzyć odniesień zewnętrznych podczas projektowania w kontekście złożenia. Podczas tworzenia nowego komponentu nie zostanie utworzone żadne wiązanie ustalone. Ponadto nie są tworzone zewnętrzne odniesienia podczas tworzenia odniesień do geometrii innych komponentów, jak na przykład podczas użycia poleceń Rzutowanie elementów lub Odsuń elementy, bądź wyciągnięcia Do wierzchołka innego komponentu.
Pokaż "x" w drzewie operacji dla przerwanych odniesień zewnętrznych Oznaczanie elementów z przerwanymi odniesieniami zewnętrznymi w drzewie operacji FeatureManager za pomocą symbolu (x). Aby ukryć znaczniki (x), należy usunąć zaznaczenie tej opcji.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Zewnętrzne odniesienia - Opcje
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.