Ocena wydajności

Ocena wydajności jest narzędziem wyświetlającym ilość czasu, jaka jest potrzebna do przebudowania każdej operacji w części. Używamy tego narzędzia, aby zredukować czas przebudowy przez wygaszenie operacji, których przebudowanie zajmuje dużo czasu. Narzędzie to jest dostępne we wszystkich dokumentach części.

Aby skorzystać z oceny wydajności:

 1. Otworzyć dokument części.
 2. Kliknąć opcję Ocena wydajności (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Oceń > Ocena wydajności .
  Na ekranie pojawi się okno dialogowe Ocena wydajności, zawierające listę wszystkich operacji i ich czasów przebudowy w kolejności malejącej.
  • Kolejność operacji. Wymienia każdy element w drzewie operacji FeatureManager: operacje, szkice i wyprowadzone płaszczyzny. Należy użyć menu podręcznego, aby edytować definicję operacji, wygasić operacje lub wykonać inne czynności.
  • % Czasu. Wyświetla wartość procentową całkowitego czasu przebudowy części dla zregenerowania każdego elementu.
  • Czas. Wyświetla ilość czasu w sekundach, jaka jest potrzebna dla przebudowania każdego elementu.
 3. Kliknąć Kolejność operacji.
  Nastąpi sortowanie operacji w kolejności takiej, jak w drzewie operacji FeatureManager.
 4. Należy kliknąć jedną z poniższych możliwości:
  • Drukuj.
  • Kopiuj. Kopiuje dane statystyczne operacji, aby można było je wkleić do innego pliku.
  • Odśwież.
 5. Kliknąć Zamknij.