Wyświetlanie właściwości elementu

W oknie dialogowym Właściwości elementu są wyświetlane nazwy ścian, powierzchni, obiektów lub krawędzi.

Aby zmienić nazwę krawędzi, ściany, obiektu lub powierzchni, należy:

  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy krawędź, ścianę, obiekt lub powierzchnię.
  2. Wybrać Właściwości krawędzi, Właściwość obiektu lub Właściwości ściany.
    Na ekranie pojawi się okno dialogowe Właściwości elementu.
  3. W części Informacje elementu, zmienić nazwę elementu w polu Nazwa.
  4. Kliknąć OK.
    Nazwa dla krawędzi, ściany, obiektu lub powierzchni zostanie zmieniona. Nazwy przypisane do obiektów bryłowych lub powierzchniowych pojawią się w folderze Obiekty bryłowe lub Obiekty powierzchniowe w drzewie operacji FeatureManager. Nazwy przypisane do krawędzi i ścian pojawią się w oknie dialogowym Nazwane elementy. Nazwy te są używane w pewnych okolicznościach podczas zastępowania komponentów w złożeniu.