Wyprowadzone części

Możemy utworzyć nową część bezpośrednio z części już istniejącej. Nowa część, zwana częścią wyprowadzoną, ma część oryginalną jako swoją pierwszą operację. Domyślnie wyprowadzona część jest połączona z częścią oryginalną za pomocą odniesień zewnętrznych. Oznacza to, że wszelkie zmiany wprowadzone do oryginalnej części mają odzwierciedlenie w części wyprowadzonej.

Przy tworzeniu wyprowadzonej części, która jest połączona z częścią bazową, właściwość Opis listy elementów ciętych wyprowadzonej części wykorzystuje tę samą oszacowaną wartość jak w części bazowej. Jednostki i wymiary wyprowadzonej części zostały zignorowane.

Gdy część posiada zewnętrzne odniesienie, to po jej nazwie w drzewie operacji FeatureManager występuje symbol strzałki ->. Aby zobaczyć nazwę, lokalizację i stan dokumentu odniesienia zewnętrznego, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy część wyprowadzoną i wybrać Wyświetlaj zewnętrzne odniesienia.

Przy tworzeniu wyprowadzonej części za pomocą wstawienia lub utworzenia lustra części, można przerwać łącze z oryginalną częścią, aby można było niezależnie edytować nową część oraz część oryginalną. Raz przerwane, odniesienia do oryginalnej części nie mogą zostać przywrócone.

Przy wyprowadzaniu części komponentu ze złożenia, można również przerwać połączenie z oryginalną częścią za pomocą kontrolowania tworzenia odniesień zewnętrznych.

Istnieją trzy typy wyprowadzonych części. Części wstawiane, lustra części i wyprowadzone części komponentów.