Dzielenie części i zapisywanie obiektów

Narzędzia Podziel można użyć, aby podzielić część na wiele obiektów. Można zachować te obiekty w danej części lub zapisać je w oddzielnych plikach części. Można zapisać je podczas tworzenia operacji Podziel lub użyć narzędzia Zapisz obiekty, aby zapisać je po zakończeniu podziału.