Skrýt obsah

Dialog Tisk

Tiskárna

Jméno Vyberte tiskárnu podle názvu ze seznamu. Systém poskytuje informace o stavu, typu a umístění tiskárny, které jsou jen pro čtení.
Parametry Zadejte možnosti vzhledu stránky a další upřesňující možnosti pro vybranou tiskárnu.

Rozsah stránek

Pro výkresy:

Všechny listy  
Listy Zadejte rozsah.
Aktivní list Vyberte jednu z následujících možností:

Aktuální obrazovka

Vytiskne obsah grafické plochy eDrawings. V oblasti Náhled proveďte úpravy pomocí Posunout, Zoom na všechno, Zoom oknem, Zoom na/z a Měřítko.

Celý list

(Jen výkresy.) Upraví velikost a vycentruje list výkresu tak, aby odpovídal velikosti stránky. Nastavení Náhledu nejsou k dispozici a list je vytištěn v aktuální podobě.

Změnit měřítko (1:1)

(Jen výkresy.) Vytiskne výkres v aktuální velikosti. Vytištěné rozměry se shodují s rozměry v dokumentu výkresu. Pokud nejsou okraje nastavené na nulu nebo na výchozí nastavení tiskárny, bude zobrazena zpráva o oříznutí obrázku při tisku. Klepnutím na Ano přinutíte tiskárnu k použití výchozích okrajů pro tuto tiskovou úlohu. Když klepnete na Ne tiskárna použije nastavení okrajů, což může způsobit, že bude obrázek useknutý.

Vyberete-li Změnit měřítko (1:1), nebude v oblasti Náhled k dispozici Měřítko.
Pro modely:
Aktivní dokument

Aktuální obrazovka

Modely jsou vytisknuty tak, jak jsou zobrazeny. Proveďte úpravy v Náhledu.

Kvalita

Normála

Rendrovat hrany modelu jako vektory

Tato možnost slouží pro výstup v prezentační kvalitě. Není k dispozici pro výběr, pokdu výkres obsahuje jen vysoce kvalitní, nestínované pohledy, protože eDrawings použije tato nastavení automaticky. Tato možnost také není dostupná pro dokumenty dílu a sestavy obsahující prvky, které nelze vykreslovat jako vektory, například objekty OLE.

Používání možnosti Rendrovat hrany modelu jako vektory na velké sestavy nebo výkresy obsahující komplexní výkresy v konceptové kvalitě může podstatně prodloužit dobu tisku a způsobit dokonce selhání tisku, dojde-li k překročení zdrojů vašeho systému.
Konceptová (lineární) Tisk v nižší kvalitě, což má za následek rychlejší tisknutí.

Možnosti

Počet kopií Nastaví kolikrát se má dokument vytisknout.
Styl Vyberte jednu z následujících možností:

Barevně / stupně šedi

Barvy jsou vytištěny jako stupně šedi na černo-bílých tiskárnách.

Černobíle

Čáry, hrany a text jsou vytištěny černě a stínované data šedě. Například, položky ve světlých barvách na černém pozadí na obrazovce se vytisknou černě na bílém pozadí.

Tisknout stínovaně (Jen výkresy.) Pohledy ve stínovaném režimu jsou vytištěny ve stínovaném režimu. Když je výběr této možnosti zrušen, jsou stínované pohledy vytišteny v režimu skryté hrany odstraněné.
Tloušťky čar Klepněte a zadejte tloušťky čar pro tisk výkresu.

Náhled

Button_Pan.gif Posunout Přetáhněte oblast Náhledu, abyste mohli zobrazit jinou část dokumentu.
Button_Zoom_To_Fit.gif Zoom na všechno Zobrazte celý model, sestavu nebo list výkresu.
Button_Zoom_To_Area.gif Zoom na oblast Klepněte na Zoom na oblast a přetažením vyberte oblast pohledu.
Button_Zoom_In_Out.gif Zoom na/z Přetažením nahoru model přibližte. Přetažením dolů model oddalte.
  Měřítko Zadejte poměr měřítka. Oblast Náhledu se aktualizuje.

Řešení potíží s tiskem

Viz téma dialogu Vzhled stránky nebo Řešení potíží s tiskárnou v aplikaci eDrawings, kde najdete rady ohledně nastavení tiskárny.Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Dialog Tisk
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: eDrawings 2014 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.