Skrýt obsah

Ovládání zobrazení sestav

Pomocí této funkce si můžete přepnout zobrazení součástí sestavy. Součást si můžete z pohledu také kompletně odstranit nebo ji změnit ze 75 % na průhlednou. Vypnutím zobrazení součástí se tato dočasně odstraní z pohledu, takže můžete pracovat se součástmi ležícími pod ní.

Zobrazením nebo skrytím součásti se ovlivní jen viditelnost dané součásti. Skryté součásti mají stejnou přístupnost a stejné chování jako zobrazené součásti ve stejném stavu potlačení.

Přepnutím viditelnosti nijak neovlivníte rychlost obnovy nebo vyhodnocování. Zlepší se však výkonnost zobrazení.

Můžete nastavit různé kombinace nastavení zobrazení (stav skrytí/zobrazení, průhlednost, režim zobrazení, barvu a texturu) pro každou součást v sestavě a uložit je do stavů zobrazení.

Další úlohy, které lze provádět se zobrazením součásti:

 • Vyberte všechny skryté součásti a zvýrazněte je ve stromu FeatureManager.
 • Filtrujte strom FeatureManager, aby skryté součásti nebyly zobrazeny.
 • Dočasně přepínejte mezi zobrazením skrytých a zobrazených součástí, abyste mohli graficky vybrat skryté součásti, které chcete zobrazit.
 • Dočasně izolujte vybrané součásti.
 • Náhled skrytých součástí:
  • Chcete-li zobrazit náhled jedné skryté součásti, vyberte tuto součást.
  • Chcete-li zobrazit náhled více skrytých součástí, stiskněte klávesu Shift nebo Ctrl a vyberte příslušné součásti.
  • Chcete-li náhled odstranit, klepněte do grafické plochy a zrušte výběr součásti.

  Součásti se v grafické ploše objeví jako průhledné.

Přepínání viditelnosti součásti sestavy

Návod na přepnutí viditelnosti součásti:

Metoda Postup Změny v:
Podokno zobrazení Klepněte do sloupce součásti Skrýt/zobrazit a vyberte Skrýt, nebo Zobrazit. Aktivní stav zobrazení.
kontextový panel nástrojů Klepněte levým nebo pravým tlačítkem na součást a vyberte Skrýt součásti nebo Zobrazit součásti . Aktivní stav zobrazení.
panel nástrojů Vyberte součást a poté klepněte na Skrýt/zobrazit součásti (panel nástrojů pro sestavy). Aktivní stav zobrazení.
Dialog Vlastnosti součásti Pod položkou Viditelnost součásti vyberte Skrýt součást, nebo Zobrazit součást. Aktivní stav zobrazení.
nabídka Vyberte součást, potom klepněte na Upravit, Skrýt (nebo Zobrazit, nebo Zobrazit včetně závislostí). Stavech zobrazení, které určíte.
Zkratka Tab

Když chcete některou součást skrýt, přesuňte nad ni ukazatel a stiskněte Tab.

Pokud chcete zobrazit skrytou součást, přesuňte ukazatel nad oblast se skrytou součástí a stiskněte Shift + Tab.

Aktivní stav zobrazení.

Přepínání průhlednosti součásti sestavy

Přepnutí průhlednosti součásti:

Metoda Postup Změny v:
Podokno zobrazení Klepněte do sloupce součásti Průhlednost a vyberte Změnit průhlednost. Aktivní stav zobrazení.
kontextový panel nástrojů Klepněte levým nebo pravým tlačítkem na součást a vyberte Změnit průhlednost . Aktivní stav zobrazení.
panel nástrojů Vyberte součást a poté klepněte na Změnit průhlednost (panel nástrojů pro sestavy). Aktivní stav zobrazení.

Skrytí a zobrazení součástí pomocí klávesy Tab

V grafické ploše můžete stisknout tlačítko Tab a Shift + Tab a tím skrýt nebo zobrazit součásti sestavy.

Postup skrytí součásti:

 • Přesuňte ukazatel přes danou součást a stiskněte klávesu Tab.

Postup zobrazení součásti:

 • Přesuňte ukazatel nad oblast se skrytou součástí a stiskněte klávesy Shift + Tab.

Tyto příkazy můžete použít bez ohledu na aktuální stav součásti (vyřešená, zjednodušená, SpeedPak nebo Quick view). Příkazy nejsou k dispozici, je-li aktivní jiný příkaz.Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Ovládání zobrazení sestav
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.