Skrýt obsah

Zobrazit stavy versus konfigurace v sestavách

Stavy zobrazení slouží k různému zobrazení součástí v rámci modelu. Součásti zůstávají stejné a nemění se z jednoho stavu zobrazení na druhý. Mění se pouze způsob zobrazení součástí. Stavy zobrazení můžete vytvořit za těmito účely:

 • Skrýt některé součásti, když pracujete s jinými součástmi.
 • Zobrazit několik souvisejících součástí ve stejné barvě.
 • Zobrazit model v různých fázích sestavy pro prezentaci, nebo pro technickou příručku.

K vytvoření různých verzí modelu použijte konfigurace. Součásti se liší z jedné konfigurace na druhou. Můžete například vytvořit:

 • Jednu konfiguraci, která používá kovové součásti a druhou, která používá plastové součásti.
 • Několik konfigurací, které používají různé velikosti podobných součástí.
 • Konfigurace se součástmi sestavy v různých umístěních.
 • Zjednodušenou konfiguraci modelu pro analýzu.
 • Ve velkých sestavách, jednu konfiguraci s plně vyřešenými součástmi a druhou se zjednodušenými součástmi.

Přepínání z jedné konfigurace na druhou může způsobit pomalejší výkon, zvláště u velkých sestav, protože program v podstatě načítá jiný model. Přepínání z jednoho stavu zobrazení na druhý je relativně rychlé, protože data modelu jsou již načtena.

Příklady: Stavy zobrazení

Představte si, že pracujete na sestavě zobrazené níže. Když upravujete různé oblasti modelu, doporučujeme skrýt nesouvisející součásti a zobrazit některé související součásti různými způsoby, aby bylo možné lépe zobrazit oblast, kterou upravujete. Můžete používat jednu konfiguraci modelu, ale různě zobrazit součásti v každém stavu zobrazení. Během úprav různých oblastí modelu je možné rychle přepnout z jednoho stavu zobrazení do druhého.

Stav zobrazení: Celá sestava
Zobrazuje celý model.
Stav zobrazení: Nosič motoru
Pro zjednodušení úprav nosiče motoru skryje některé součásti a jiné zprůhlední, nebo použije režim Skryté hrany odstraněné.
Stav zobrazení: Kluzná deska
Pro zjednodušení úprav kluzné desky skryje různé součásti a jiné zprůhlední.

Příklady: Konfigurace

U následující sestavy si představte, že vaše společnost prodává tři verze:

 • S velkým motorem
 • S malým motorem
 • S motorem

Vytvoříte tři konfigurace modelu, které budou obsahovat různý hardware každé verze. Kusovník pro každou konfiguraci bude jiný.

Konfigurace: Velký motor
Konfigurace: Malý motor
Obsahuje součást menšího motoru a přidružený hardware.
Konfigurace: Bez motoru
Motor a přidružený hardware jsou potlačeny.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Zobrazit stavy versus konfigurace v sestavách
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.