Menedżer właściwości PropertyManager Przekrój siatki

Menedżer właściwości PropertyManager Przekrój siatki umożliwia przeglądanie elementów siatki wewnątrz objętości części.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Przekrój siatki, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Utworzyć siatkę, kliknąć prawym przyciskiem myszy wykres jakości siatki i kliknąć Tworzenie przekrojów siatki.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy aktywny wykres wyników i wybrać polecenie Tworzenie przekrojów siatki.
Wykresu przekroju siatki nie można utworzyć dla elementów belek ani kratownic.

Wykresu przekroju siatki należy użyć, aby zbadać parametry jakości siatki (np. współczynnik kształtu, jakobian) lub kontury wyników dla wewnętrznych elementów siatki.

Przekrój siatki wykresu współczynnika kształtu. Widoczne są czerwone elementy o najwyższej wartości współczynnika kształtu.

Przekrój 1

  Samolot Tworzy poprzeczny przekrój planarny.
Walec Tworzy poprzeczny przekrój walcowy.
  Element odniesienia Wybrać płaszczyznę 1, płaszczyznę 2 lub płaszczyznę 3 jako płaszczyznę odniesienia dla orientacji płaszczyzny przekroju.
Odwróć kierunek przycinania  
dim_lin_d.png Odległość sześciokąta Ustawia odległość odsunięcia mierzoną od wybranego elementu przekroju.

Ustawia dynamicznie płaszczyznę przekroju w obszarze graficznym, przesuwając czerwoną strzałkę.

dim_ang_x.png Obrót X Obraca element przekroju wzdłuż kierunku X.
dim_ang_y.png Obrót Y Obraca element przekroju wzdłuż kierunku Y.
PM_draft_angle.gif Promień Ustawia promień poprzecznego przekroju walcowego.
  Opcje Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Pokaż krawędź siatki

Wyświetla krawędzie elementu.

Pokaż płaszczyznę przekroju

Wyświetla element przekroju (płaszczyznę lub walec).

Twórz wykres tylko na przekroju

Wyświetla elementy siatki, które przecinają element przekroju.

Pokaż kontur na nie przeciętej cześci modelu

Wyświetla kontury wyników na nieprzeciętej części modelu. Kiedy ta opcja nie jest zaznaczona, program wyświetla nieprzeciętą część modelu w trybie widoku cieniowanego.

Rozstrzel po przycięciu

Dostępne dla złożeń. Tworzy przekrój siatki, a następnie rozstrzeliwuje model. Kiedy ta opcja nie jest zaznaczona, program tworzy wykres przekroju na widoku rozstrzelonym.

Przycinanie włączone / wyłączone

Przełącza widoczność przekroju siatki.

Zresetuj

Przywraca ustawienia domyślne wyborów.