Parametry

Parametry są używane w badaniach projektu i łączone ze zmiennymi, które można zmieniać z każdą iteracją procesu szacowania lub optymalizacji w scenariuszu projektu. Możliwe jest parametryzowanie wymiarów modelu, zmiennych globalnych i operacji w badaniach ruchu i Simulation.

Parametry należy połączyć z polami wejściowymi, aby mogły definiować wartości numeryczne skojarzonych operacji. Na przykład: jeżeli zdefiniujemy Siła1 jako parametr siły, można go połączyć z polem wprowadzania siły zamiast wprowadzania jej wartości numerycznej. Zmiana wartości parametru Siła1 automatycznie zmienia połączoną z nim siłę.