Raporty badania

Istnieje możliwość tworzenia raportów w celu udokumentowania wszystkich aspektów badania. Najważniejsze cechy:

Formaty raportu

Należy wybrać formaty raportu, które są dostosowane dla różnych typów badań.

Sekcje

Sekcje raportu są dostosowane dla każdego formatu raportu. Należy wybrać z domyślnych sekcji. Można dostosowywać domyślne sekcje stosując komentarze lub ustawiając opcje uwzględniające dodatkowe dane. Typowy raport zawiera informacje o badaniu, materiałach, obciążeniach, umocowaniach, wynikach itp.

Obrazy

Obrazy wykresów w Folderze wyników są automatycznie uwzględnione w raporcie. Można również wstawiać obrazy do dowolnej sekcji raportu.

Format

Można publikować raporty w formacie Microsoft Word.

Notatki

  • Raporty nie są automatycznie aktualizowane w przypadku zmiany modelu lub informacji analizy, bądź aktualizacji wyników. Aby zaktualizować raport, konieczne jest ponowne jego opublikowanie.
  • Nie można zmieniać nazw raportów lub obrazów w raportach w drzewie badania Simulation.
  • Dane siły reakcji nie są dostępne dla uziemionych śrub, elastycznych wsparć ani uziemionych łożysk.
  • Siły swobodnego obiektu nie są dostępne.