Witamy w Pomocy SOLIDWORKS Simulation

Uzyskiwanie pomocy

Dostęp do pomocy Przedstawia sposoby uzyskiwania dostępu do pomocy dla SOLIDWORKS Simulation® oraz wskazówki dotyczące wyszukiwania. Patrz Uzyskiwanie dostępu do pomocy i korzystanie z niej.
Nowe funkcje Przedstawia koncepcje oraz zawiera przykłady krok po kroku wielu nowych funkcji.

Kliknąć Pomoc > Nowe funkcje > PDF lub Pomoc > Nowe funkcje > HTML .

Przewodniki administracji SOLIDWORKS Pozwala na uzyskanie dostępu do dokumentów administracji według wersji i języka. Patrz: Przewodniki administracji SOLIDWORKS.
Uwagi o wersji Opisuje nowe oraz zmienione funkcje każdego pakietu Service Pack.

Kliknąć Pomoc > Uwagi o wersji.

Informacje prawne  

Podstawowe funkcje SOLIDWORKS Simulation

Samouczki Simulation Aby przejść krok po kroku przez przykład użycia SOLIDWORKS Simulation, należy:

Kliknąć Pomoc > SOLIDWORKS Simulation > Samouczki.

Literatura SolidWorks Simulation Łączy do ważnych konceptów symulacji. Patrz: Literatura SOLIDWORKS Simulation.
Doradca symulacji Aby uzyskać pomoc podczas przeprowadzania badań analizy, należy:

Kliknąć Badanie > Umocowania > Obciążenia zewnętrzne > Połączenia lub Badanie > Umocowania > Obciążenia zewnętrzne > Wyniki i wybrać odpowiedniego doradcę.

Weryfikacja Simulation Aby przeglądać problemy weryfikacji i porównać wyniki badań symulacji do znanych rozwiązań analitycznych, należy:

Kliknąć Pomoc > SOLIDWORKS Simulation > Weryfikacja > Problemy weryfikacji i Pomoc > SOLIDWORKS Simulation > Weryfikacja > Testy NAFEMS .

Badanie analizy Aby uzyskać dostęp do zasobów i łączy do bazy wiedzy online, należy:

Kliknąć Simulation > Wyszukiwanie.