Uzyskiwanie dostępu do pomocy i korzystanie z niej

Kiedy uzyskujemy dostęp do pomocy, w widoku sieci Web wyświetlona jest internetowa wersja dokumentacji. Można wybrać przeglądanie pliku pomocy lokalnej (.chm), na przykład jeżeli połączenie internetowe jest wolne lub niedostępne.

Internetowa wersja pomocy ma następujące funkcje:
Wyszukaj Identyfikacja relewantnych tematów przy użyciu rankingu relewancji, korekty pisowni, krótkich opisów w widokach wyników wyszukiwania oraz sterowanej nawigacji.
Nawigacja do tematu Nawigacja przy użyciu przycisków wstecz i dalej oraz za pomocą nawigacji okruszkowej na górze tematów pomocy.
Reakcja Dostarczanie opinii dotyczących indywidualnych tematów pomocy bezpośrednio do zespołu dokumentacyjnego.
Aktualna dokumentacja Dostęp do najbardziej aktualnej dokumentacji bez potrzeby pobierania dużych skompilowanych plików pomocy (.chm).

Aby uzyskać dostęp i użyć pomocy:

Należy wykonać jedną lub więcej spośród następujących czynności:
Zadanie Czynność
Aby przełączać pomiędzy pomocą internetową i lokalną, należy: Zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.
Aby uzyskać dostęp do obecnie włączonej pomocy, należy:
 • Kliknąć Pomoc > SOLIDWORKS Simulation > Tematy Pomocy, aby otworzyć stronę powitalną.
 • Kliknąć Pomoc, kliknąć lub nacisnąć klawisz F1 w oknie dialogowym lub menedżerze właściwości PropertyManager, aby uzyskać dostęp do pomocy kontekstowej.
 • Kliknąć wysuwane menu opcji Pomocy na Pasku menu.
Aby wybrać temat, należy: Użyć okienka Spis treści (pomocy w sieci Web lub karty Zawartość (Pomoc lokalna))
Aby przeprowadzić wyszukiwanie (w przypadku pomocy w sieci Web):
 • Wprowadzić wyszukiwany termin i kliknąć Wyszukaj.
 • Przeglądać opisy wyniku wyszukiwania, aby wybrać najbardziej odpowiedni temat. Pod każdym opisem znajduje się nawigacja okruszkowa odzwierciedlająca hierarchię tematu.
 • Zawęzić wyniki wyszukiwania poprzez wybranie kategorii po lewej stronie.
Aby przeprowadzić wyszukiwanie (w przypadku pomocy lokalnej):
 • Kliknąć kartę Wyszukaj, wpisać wyszukiwany termin i kliknąć Lista tematów. Wybrać temat i kliknąć Wyświetl.
 • Można tworzyć wyszukiwania boole'owskie z wykorzystaniem operatorów "AND", "OR", "NOT" oraz "NEAR".
 • Wybrać Przeszukaj poprzednie wyniki, aby użyć tylko poprzednio wyszukane tematy dla następnego wyszukiwania. Pozwala to na ograniczenie wyszukiwania przez dodanie słów kluczowych.
 • Aby podświetlić podobne słowa w znalezionych tematach, należy wybrać Uwzględnij podobne wyrazy. Na przykład: wyszukiwanie "złożenie" spowoduje znalezienie tematy zawierające zarówno "złożenie" jak i "złożenia".
 • Aby znaleźć tylko tematy ze słowem kluczowym w tytule, należy wybrać Wyszukaj tylko w tytułach.