Materiały dotyczące badań Simulation

Przed uruchomieniem badania konieczne jest zdefiniowanie wszystkich niezbędnych właściwości materiału wymaganych przez dany typ analizy. Wszystkie właściwości materiału są definiowane za pomocą okna dialogowego Materiał. Na przykład: współczynnik sprężystości jest wymagany dla badań statycznych, częstotliwości i wyboczenia, natomiast współczynnik przewodzenia ciepła jest konieczny w badaniach termicznych.

Okno dialogowe Materiałysłuży do tworzenia i edytowania dostosowanych materiałów lub bibliotek, do stosowania materiałów z biblioteki materiałów SOLIDWORKS oraz ustanawiania ulubionych materiałów.

W oknie dialogowym Materiał właściwości są podświetlone, aby oznaczyć właściwości obowiązkowe i opcjonalne. Czerwony opis oznacza, że właściwość jest obowiązkowa dla aktywnego typu badania i modelu materiału. Niebieski opis oznacza właściwość opcjonalną.

Właściwości materiału można zdefiniować w dowolnym czasie przed uruchomieniem analizy. Definiowanie materiałów w Simulation nie aktualizuje materiałów przypisanych do modelu CAD w SOLIDWORKS.
Użycie materiału w obiekcie w badaniu Simulation spowoduje wyświetlenie obiektu z badania z zastosowaniem wyglądu tego materiału.

Źródłem dla właściwości materiałów aplikacji SOLIDWORKS jest Metals Handbook Desk Edition (2nd Edition), ASM International.