Generowanie raportu

Poniższa procedura demonstruje tok prac podczas generowania raportu.

 1. Kliknąć Raport (menedżer poleceń CommandManager Simulation).
 2. W oknie dialogowym w części Sekcje raportu:
  1. Wybrać sekcje, które chcemy uwzględnić. Wyczyścić sekcje, które nie są uwzględnione.
  2. Dodać komentarze i przełączać opcje dla każdej uwzględnionej sekcji. Wybrać element na liście, a następnie zaktualizować informacje w części Właściwości sekcji.
 3. Wprowadzić Informacje nagłówka. Informacje te znajdują się na początku raportu i na górze każdej strony.
    Projektant  
    Firma  
    URL  
    Logo Należy przejść do pliku *.bmp, *.gif lub *.jpg.
    Adres  
    Telefon  
    Numer faksu  
 4. W części Ustawienia dokumentu należy:
  1. Zaktualizować Opcje publikacji raportu i Nazwa dokumentu.
  2. Wybrać Pokaż raport po opublikowaniu, aby otworzyć raport podczas jego publikowania.
  3. Wybrać Uwzględnij istniejące obrazy, aby skopiować wszystkie lub wybrane obrazy, które były dodane do folderu obrazów za pomocą Uwzględnij obraz dla raportu.
 5. Wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć Zastosuj, aby zapisać zmiany i kontynuować modyfikowanie raportu.
  • Kliknąć Opublikuj, aby zapisać zmiany i wygenerować raport.
Aby zmienić domyślne sekcje dla formatu raportu, kliknąć Simulation > Opcje . Na karcie Opcje domyślne, kliknąć Raport. Wybrać Format raportu, wybrać Sekcje raportu, ustawić opcje i kliknąć OK.

Dostępne szablony raportów znajdują się w folderze SOLIDWORKS_install dir\Simulation\data\cwreports.

simulationreporttemplate_2003 Dla programu Microsoft Word 2013 lub starszych wersji.
simulationreporttemplate_2007 Dla programu Microsoft Word 2007 lub nowszych wersji.
simulationreporttemplate_dsstudy_2003 Raporty badania projektu. Dla programu Microsoft Word 2013 lub starszych wersji.
simulationreporttemplate_dsstudy_2007 Raporty badania projektu. Dla programu Microsoft Word 2007 lub nowszych wersji.
Można modyfikować style, kolory i czcionki dla każdego szablonu w celu jego dostosowania i opublikowania raportów symulacji.