Opcje raportu

  Formaty raportu Należy wybrać format raportu. Formaty raportu są dostosowane dla typu badania. Nie można dodawać nowych formatów do tej listy. Dostępne formaty:
  • Format badania statycznego
  • Format badania częstotliwości
  • Format badania wyboczenia
  • Format badania termicznego
  • Format badania projektu
  • Format badania nieliniowego
  • Format badania testu upuszczenia
  • Format badania zmęczenia
  • Format badania dynamicznego
  • Format badania zbiornika ciśnieniowego
Aby zmienić domyślne sekcje dla formatu raportu, kliknąć Simulation > Opcje . Na karcie Opcje domyślne, kliknąć Raport. Wybrać Format raportu, wybrać Sekcje raportu, ustawić opcje i kliknąć OK.
  Sekcje raportu Sekcje raportu są dostosowane dla typu raportu. Dostępne opcje dla różnych sekcji opisano w rozdziale Sekcje raportu. Należy wybrać lub wyczyścić sekcję raportu, aby ją uwzględnić lub wykluczyć z raportu.
  Właściwości sekcji Dostosowywalne informacje w części Właściwości sekcji są różne w zależności od wybranej sekcji raportu. Można dostosowywać te sekcje stosując komentarze lub ustawiając opcje uwzględniające dodatkowe dane.

Informacje nagłówka

  Projektant  
  Firma  
  URL  
  Logo Należy przejść do pliku *.bmp, *.gif lub *.jpg.
  Adres  
  Telefon  
  Numer faksu  

Opcje publikacji raportu

  Folder raportów Dostępne w Opcje Simulation.

Folder wyników

Ustawia lokalizację jako Domyślna opcja.

Zdefiniowany przez użytkownika

Należy określić lokalizację dla folderu wyników nowych badań. Aby zmienić lokalizację domyślną, kliknąć Przeglądaj (...) i wybrać inny katalog.

  Ścieżka raportu Ustawia lokalizację jako Domyślna opcja. Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy przejść do nowej ścieżki.
  Nazwa dokumentu Należy wpisać nazwę dla raportu.
  Rozmiar papieru

Letter (8,5" x 11")

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wydrukować raport na papierze o rozmiarze Letter (8,5 cala x 11 cali).

A4 (8,27" X 11,69")

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wydrukować raport na standardowym papierze rozmiaru A4 (297 mm x 210 mm).

  Pokaż raport po opublikowaniu Otwiera raport po wybraniu opcji Opublikuj. Gdy opcja ta jest nie zaznaczona, można otworzyć raport klikając go dwukrotnie w drzewie badania Simulation.

Przyciski

  Opublikuj Zapisuje zmiany w raporcie, generuje raport, zamyka okno dialogowe i otwiera raport, jeżeli wybrano opcję Pokaż raport po opublikowaniu.
  Zastosuj Zapisuje zmiany w raporcie bez publikowania raportu.
  Anuluj Zamyka okno dialogowe bez zapisywania zmian w raporcie.