Wstaw obraz

Wstawia obraz do raportów. Wstawiane obrazy przedstawiają bieżący stan modelu, siatki lub wyników.

Jeżeli którykolwiek z nich ulegnie zmianie, obrazy te nie zostaną zaktualizowane przy następnej publikacji raportu.

Aby uzyskać dostęp do tego menedżera właściwości PropertyManager, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • W drzewie badania Simulation, kliknąć prawym przyciskiem myszy raport i kliknąć Uwzględnij obraz.
  • Kliknąć Uwzględnij obraz dla raportu (menedżer poleceń CommandManager Simulation).
Po kliknięciu obraz pojawi się w drzewie badania Simulation pod wybranymi raportami oraz w folderze Obrazy w Raport. Sekcja raportu skojarzona z obrazem pojawia się w nawiasach po nazwie obrazu.

Aby zobaczyć nowe obrazy w raporcie, konieczne jest jego opublikowanie.

Typ obrazu

  Bieżący widok Wstawia bieżący obraz modelu w obszarze graficznym, wykres siatki lub wykres wyników.
  Plik obrazu Pozwala wybrać plik .bmp, .gif, .png lub .jpg.

Uwzględnij w raporcie

  Nazwa raportu Pozwala wybrać raporty mające uwzględnić obraz.
  Przekrój Ustawia sekcję raportu, gdzie chcemy umieścić obraz.

Właściwości

  Podpis Pojawia się pod obrazem oraz na liście.
  Komentarze Pojawia się poniżej podpisu obrazu.

Adnotacje

(Dostępne jeżeli wybrano Bieżący widok).

Pozwala na określenie które adnotacje obciążenia, umocowania lub złączy uwzględnić w obrazie. Informacje adnotacji są wyprowadzone z definicji odpowiadającego obciążenia, umocowania lub złącza.

Można przenieść adnotację przeciągając ją.
  Nazwa operacji Wyświetla wybraną adnotację w obszarze graficznym.
  Podświetl elementy operacji Pokazuje wszystkie elementy operacji, które definiują obciążenia, umocowania i złącza.
  Ukryj wszystkie symbole Ukrywa symbole obciążenia, umocowania i złącza.

Opcje

(Dostępne jeżeli wybrano Bieżący widok).

Aby dodać obraz, przed kliknięciem , należy ustawić orientację modelu i żądaną skalę.
Widok modelu Przechwytuje bieżący widok w obszarze graficznym.
Widok siatki Przechwytuje wybrany wykres siatki z listy. Opcja ta jest dostępna tylko, jeżeli istnieje siatka. Jeżeli nie istnieją żadne wykresy siatki, oprogramowanie tworzy obraz modelu z utworzoną siatką. Aby zobaczyć wykres w obszarze graficznym, należy kliknąć Aktywuj.
Wykresy wyników Przechwytuje wybrany wykres wyników z listy. Opcja ta jest dostępna tylko, jeżeli istnieją wyniki. Aby zobaczyć wykres w obszarze graficznym, należy kliknąć Aktywuj.

Wstaw obraz do wszystkich raportów

Aby wstawić obraz do wszystkich raportów, w folderze Obrazy , należy kliknąć obraz prawym przyciskiem myszy i kliknąć Uwzględnij we wszystkich raportach.

Usuń obraz z raportu

  • Aby usunąć obraz z raportu, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i kliknąć Usuń z raportu.
  • Aby usunąć obraz z folderu Obrazy i wszystkich raportów na raz, w folderze Obrazy, należy kliknąć obraz prawym przyciskiem myszy i kliknąć Usuń.