Ustawianie lokalizacji raportu

Można ustawić lokalizację raportu dla nowych lub istniejących badań.

Ustawianie lokalizacji raportu dla nowych badań

Aby ustawić domyślną lokalizację raportu dla nowych badań, należy:

  1. Kliknąć Simulation > Opcje.
  2. Na karcie Opcje domyślne wybrać Raport.
  3. W części Opcje publikacji raportu, wybrać Zdef. przez użytkownika.
  4. Kliknąć Przeglądaj (...), aby przejść do folderu, a następnie kliknąć OK.
  5. Kliknąć OK.

Ustawianie lokalizacji raportu dla istniejących badań

Aby ustawić lokalizację raportu dla istniejących badań, należy:

  1. Kliknąć Raport (menedżer poleceń CommandManager Simulation).
  2. W oknie dialogowym wpisać nową ścieżkę lub przejść do niej w części Ścieżka raportu.
  3. Kliknąć Zastosuj, aby zapisać zmiany.