Łączenie operacji Simulation (lub Motion) z parametrem

Teraz można łączyć parametry z operacjami badań Simulation i Motion w ujednoliconym interfejsie. Sparametryzowane operacje Motion w badaniach projektu służą do wykonywania optymalizacji lub oceny określonych scenariuszy w projekcie.

Aby połączyć parametr z operacją badania Simulation lub Motion:

 1. Kliknąć Wstaw > Badanie projektu > Parametry lub kliknąć kartę Badanie projektu, po czym w części Zmienne wybrać opcję Dodaj parametr.
 2. Wpisać nazwę parametru w oknie dialogowym Parametry, w polu Nazwa.
 3. W obszarze Kategoria wybrać jedną z poniższych możliwości:
  Opcja Opis
  Simulation Aby połączyć z operacją Simulation
  Ruch Aby połączyć z operacją Motion
 4. Kliknąć kartę badania Simulation lub Motion, a następnie wybrać operację, która ma zostać połączona z parametrem z drzewa badania.
  Z parametrami można łączyć następujące operacje Motion: napędy, sprężyny, tłumiki, kontakty oraz właściwości badania. Z parametrem można połączyć tylko jedną operację ruchu.
  Wybrana operacja pojawi się w polu Wybór elementów. W polu Połączenie komponentu pojawi się lista prawidłowych komponentów.
 5. W polu Połączenie komponentu wybrać jeden komponent do połączenia z parametrem.
 6. Na karcie Właściwości, w obszarze Wartość, wpisać wartość numeryczną lub wybrać Wyrażenie, a następnie wprowadzić wyrażenie odpowiednie dla typu parametru.
  Komentarze można wprowadzać w polu Komentarz (opcjonalnie). Komentarze wyświetlane są w polu Komentarz, w obszarze Parametry.
 7. Kliknąć Zastosuj.
  Pod opcją Połączone pojawi się gwiazdka oznaczająca, że wyróżniony parametr jest już połączony.
 8. Można dalej dodawać nowe parametry lub kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe.