Informacje o błędach

Przeglądanie błędów i ostrzeżeń w bieżącym stanie badania Simulation.

Aby wyświetlić błędy lub ostrzeżenia za pomocą Informacje o błędach, należy:
  • W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę badania z ikoną błędu i wybrać Informacje o błędach
Jeśli w badaniu występuje błąd, należy go usunąć, aby uruchomić badanie. Jeżeli wystąpiło ostrzeżenie związane z operacją, można mimo to uruchomić badanie lub przejrzeć istniejące wyniki.

Błędy i ostrzeżenia można zidentyfikować na podstawie ikon w drzewie badania Simulation:

Ikona Opis
FM_down_arrow.gif Wskazuje na błąd w badaniu. Ta ikona pojawia się obok nazwy badania na górze drzewa badania Simulation.
fm_whats_wrong_x.png Wskazuje na błąd w operacji badania. Błąd oznacza, że dana operacja Simulation jest nieprawidłowa.
fm_exclamation_point.png Wskazuje na ostrzeżenie operacji. Ikona ostrzeżenia obok folderu Wyniki lub Siatka oznacza, że wyniki nie są aktualne.

Okno dialogowe zawiera kolumny wyświetlające następujące elementy:

Typ Błąd fm_whats_wrong_x.png lub FM_down_arrow.gif, lub Ostrzeżenie fm_exclamation_point.png.
Funkcja Nazwa operacji badania oraz jej ikona w drzewie badania Simulation.
Opis Objaśnienie błędu lub ostrzeżenia.

Okno dialogowe zawiera następujące pola wyboru:

Pokaż błędy Wyświetla komunikaty błędów.
Pokaż ostrzeżenia Wyświetla komunikaty ostrzeżeń.