Wprowadzenie do analizy

Niniejszy rozdział zawiera podstawowe informacje teoretyczne konieczne do korzystania z oprogramowania. Wyjaśnia on działanie każdego typu analizy, jego założenia, wymagane dane wejściowe i oczekiwane wyniki. Opisuje on również pokrótce sposób wykonania analizy każdego typu. Omawiane są następujące tematy:

Odpowiedzialność: Nie należy opierać decyzji projektowych wyłącznie na wynikach uzyskanych z oprogramowania. Informacji tych należy używać łącznie z danymi eksperymentalnymi i doświadczeniem praktycznym. Do ostatecznego sprawdzenia projektu konieczne jest wykonanie prób eksploatacyjnych. Oprogramowanie pomaga w skróceniu czasu niezbędnego do wprowadzenia produktu na rynek przez zredukowanie ale nie wyeliminowanie badań eksploatacyjnych.