Tok prac podczas wykonywania badań na projekcie

W tym rozdziale omówiono podstawowe operacje pozwalające skonfigurować i uruchomić Badanie projektu.

Wykres toku prac

* w diagramie odnosi się tylko do Badania projektu optymalizacji.