Laminat kompozytowy jako materiał ortotropowy

Laminat kompozytowy jest specjalnym materiałem ortotropowym, który jest modelowany jako pojedyncza powierzchnia z kilkoma warstwami materiałów ortotropowych. Polimer z wzmocnionego włókna węglowego z warstwami z poprzecznym ułożeniem włókien jest przykładem laminatu kompozytowego z właściwościami ortotropowymi materiału dla każdej warstwy. Kamień jest przykładem materiału ortotropowego, który nie kwalifikuje się jako kompozyt.

Różnice pomiędzy laminatem kompozytowym a obiektem z materiału ortotropowego:

Laminat kompozytowy Obiekt z materiału ortotropowego
Używa wyrażenia elementu skorupy laminatu. Używa wyrażenia elementu odpowiedniego dla wybranego obiektu.
Dodatkowo do innych wyników naprężenia, wyświetla międzywarstwowe naprężenia ścinające pomiędzy dwiema przylegającymi warstwami.
Rozwarstwianie może wystąpić pomiędzy dwiema warstwami o wysokich wartościach naprężenia.
Komponenty międzywarstwowego naprężenia ścinającego nie mają zastosowania dla obiektów zdefiniowanych jako materiały ortotropowe.
Używa tych unikatowych kryteriów zniszczenia:
  • Tsai-Hill
  • Tsai-Wu
  • Max naprężenie
Używa tych kryteriów zniszczenia:
  • Maksymalne naprężenie zredukowane wg Misesa
  • Maksymalne naprężenie ścinające (Tresca)
  • Naprężenie Mohra-Coulomba
  • Maksymalne naprężenie normalne