Informacje stosu kompozytowego

Można zapisać informacje stosu kompozytowego w plikach o rozszerzeniach .csv lub .txt. Można wówczas ładować informacje stosu dla przyszłego użycia.

Zaleca się edytowanie informacji stosu kompozytowego w menedżerze właściwości PropertyManager Definicja skorupy.

Następujące informacje są opcjonalne przy ładowaniu stosu.

Nagłówek

Zawiera opis pliku.

Jednostki

Zawiera jednostki dla grubości warstwy. Jeżeli nie zdefiniujemy jednostek, zostaną użyte jednostki z Simulation > Opcje > Opcje domyślne > Jednostki.

Stos jest symetryczny

Określa czy stos jest symetryczny względem płaszczyzny środkowej.

Kąt warstwy 2-n względem warstwy 1

Określa czy kąty warstw 2,3, ..., n są zdefiniowane względem warstwy 1.

Następujące informacje są wymagane przy ładowaniu stosu. Należy utworzyć co najmniej dwa wiersze informacji dla treściwej definicji stosu.

Grubość

Kolumna dla wartości grubości warstwy.

Kąt

Kolumna dla wartości kąta warstwy. Zaleca się użycie kątów w zakresie -90° do 90°.

Materiał

Kolumna dla nazwy materiału każdej warstwy, jak wyszczególniono w bibliotece. Format to <nazwa biblioteki materiałów>:<nazwa materiału>. Jeżeli nie wpiszemy nazwy biblioteki materiałów albo wpiszemy ją nieprawidłowo, sprawdzane są wszystkie biblioteki. Jeżeli istnieje wiele wystąpień nazw materiału, użyte jest pierwsze wystąpienie.