Umocowania i obciążenia

Umocowania i obciążenia definiują środowisko modelu. Każdy warunek umocowania lub obciążenia jest reprezentowany przez ikonę w drzewie badania Simulation. Oprogramowanie zawiera opcje kontekstowe definiowania umocowań. Na przykład: podczas definiowania siły na ścianie cylindrycznej, można ją stosować w kierunku promieniowym, obwodowym lub osiowym.

Dla badań nieliniowych i badań termicznych stanu nieustalonego, umocowania i obciążenia są definiowane jako funkcje czasu.

Umocowania i obciążenia są całkowicie skojarzone i automatycznie dostosowują się do zmian w geometrii. Funkcje przeciągania i upuszczania w drzewie badania Simulation pozwalają kopiować badania, foldery i elementy.

Oprogramowanie może importować obciążenia z SOLIDWORKS Motion oraz SOLIDWORKS Flow Simulation.

Złącza

Złącze symuluje zachowanie mechanizmu bez konieczności tworzenia szczegółowej geometrii. Oprogramowanie pozwala na definiowanie złącz sztywnych, sprężynowych, kołkowych, śrubowych, elastycznego wsparcia, cięgła, spoiny punktowej oraz łożyska. Złącza takie są spotykane w wielu rzeczywistych projektach.

Można organizować umocowania, obciążenia i złącza w różnych folderach. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Połączenia, Umocowania lub Obciążenia zewnętrzne w drzewie badania Simulation i wybrać Utwórz nowy folder. Przeciągnąć odpowiednie połączenia, umocowania lub obciążenia zewnętrzne do foldera lub kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę foldera i wybrać element do utworzenia w folderze.