Obciążenia i umocowania

Obciążenia i umocowania są konieczne dla zdefiniowania środowiska roboczego modelu. Wyniki analizy zależą bezpośrednio od określonych obciążeń i umocowań. Obciążenia i umocowania są stosowane do elementów geometrycznych, takich jak operacje, które są całkowicie skojarzone z geometrią i automatycznie dostosowują się do zmian geometrycznych.

Na przykład: jeżeli zastosujemy nacisk P do ściany o powierzchni A 1 , to równoważna siła zastosowana do tej ściany wynosi PA 1 . Jeżeli geometria zostanie zmodyfikowana tak, że powierzchnia ściany zmieni się na A 2 , to równoważna siła automatycznie zmieni się na PA 2 . W celu zaktualizowania obciążeń i umocowań po dowolnej zmianie w geometrii konieczne jest ponowne utworzenie siatki modelu.

Podczas tworzenia badania program tworzy folder Umocowania i Obciążenia zewnętrzne w drzewie badania Simulation. Dla każdego umocowania lub obciążenia definiowanego na jednym lub kilku elementach, oprogramowanie dodaje element do folderu Umocowania lub Obciążenia zewnętrzne.

Typy dostępnych obciążeń i umocowań zależą od typu badania. Obciążenie lub umocowanie jest stosowane przez odpowiedniego menedżera właściwości PropertyManager, dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy folderu Fixtures lub External Loads w drzewie badania Simulation lub po kliknięciu Simulation > Obciążenia/Umocowania . Inne typy obciążeń strukturalnych są dostępne za pośrednictwem funkcji specjalnych, takich jak importowanie obciążeń z SOLIDWORKS Flow Simulation lub SOLIDWORKS Motion.

Można również stosować obciążenia lub umocowania poprzez wybranie żądanej operacji z menedżera poleceń CommandManager Simulation lub paska narzędzi Simulation.

Aby szybciej zdefiniować badania, można przenieść foldery Fixtures i External Loads z jednego badania do innej karty zgodnego badania Simulation metodą „przeciągnij i upuść”. Można również duplikować badania.