Materiały jako zmienne w badaniach projektu

Poniższe tematy dostarczają podstawowych informacji dotyczących konfigurowania materiałów jako zmiennych w badaniach projektu.