Parametry sterowania siatki

Sterowanie siatki odnosi się do określania różnych rozmiarów elementów w różnych obszarach modelu. Mniejszy rozmiar elementów w danym obszarze zwiększa dokładność wyników w tym obszarze. Sterowanie siatki można określać na wierzchołkach, punktach, krawędziach, ścianach i komponentach. Sterowanie siatki nie jest dostępne dla belek.

Aby uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Sterowanie siatki, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Siatka i wybrać Zastosuj sterowanie siatki.

Parametry sterowania siatki:

  • Rozmiar elementu (e) dla określonych elementów
  • Proporcja przyrostu elementu (r)

Zakładając, że rozmiar elementu użytego do utworzenia siatki elementu wynosi (e), średni rozmiar elementu w warstwach rozchodzących się promieniście od tego elementu będzie równy: e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn. Jeżeli obliczony średni rozmiar elementu warstwy przekracza (E), gdzie (E) jest wartością Rozmiarem globalnym globalsize.png, program przyjmuje wartość (E). Siatka rozchodzi się promieniowa od wierzchołków do krawędzi, od krawędzi do ścian, od ścian do komponentów oraz od komponentu do połączonych komponentów.