Odsunięcia dla kompozytów

Można sterować pozycją stosu lub laminatu kompozytowego względem powierzchni. Nie ma potrzeby uwzględniania prześwitu pomiędzy powierzchniami o różnych grubościach skorupy w geometrii, jeżeli zostanie wybrana odpowiednia opcja. Menedżer właściwości PropertyManager Definicja skorupy dla kompozytów zawiera następujące opcje:

Środkowa powierzchnia

Ustawia środek stosu na obiekcie powierzchniowym.

Górna powierzchnia

Ustawia górę stosu na obiekcie powierzchniowym.

Dolna powierzchnia

Ustawia dół stosu na obiekcie powierzchniowym.

Określ proporcję

Ustawia część stosu zdefiniowaną przez wartość odsunięcia, która stanowi ułamek całkowitej grubości mierzonej od powierzchni środkowej do powierzchni odniesienia. Rysunek ukazuje ujemne i dodatnie wartości odsunięcia.

Na przykład: rozważmy wydrążony wał stopniowy wykonany z dwóch różnych stosów kompozytowych

Utwórzmy dwie powierzchnie, wykorzystując wewnętrzny promień wału i wybrać opcję Dolna powierzchnia. Eliminuje to potrzebę ponownego definiowania geometrii przy każdej zmianie liczby warstw lub grubości laminatów.