Mapowanie planarne

Używamy opcji mapowania planarnego, aby rzutować wspólne odniesienie 0º do grupy ścian lub obiektów powierzchniowych.

Aby użyć opcji mapowania planarnego, w drzewie badania Simulation, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę skorupy i wybrać Edytuj definicję. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Typ, wybrać Kompozyt a w części Opcje kompozytowe, wybrać Mapowanie planarne.

Można użyć jednej z trzech ortogonalnych płaszczyzn XY, YZ lub XZ dla zdefiniowania kierunku rzutowania. Na przykład, obraz ukazuje dach samochodu modelu ramy samochodu używającej płaszczyzny XZ dla mapowania planarnego. Generalnie, płaszczyzna rzutowania mus być równoległa do ściany skorupy.

Można również użyć krawędzi lub ściany odniesienia, aby zdefiniować kierunek rzutowania. Na przykład w modelu łodzi, można użyć jednej z równoległych ścian skorupy jako Wybrane odniesienie, aby rzutować odniesienie 0º na inne ściany.

Kiedy używać opcji Mapowanie planarne

Używamy opcji Mapowanie planarne, aby zdefiniować wspólne odniesienie 0° kąta warstwy dla grupy planarnych ścian skorupy lub jeżeli napotkamy problemy domyślnej opcji Mapowanie powierzchniowe.

Nieprawidłowa orientacja warstwy

Obraz ukazuje ścianę utworzoną przy użyciu operacji wypełnienia powierzchni. Technika mapowania powierzchniowego, która używa współrzędnych UV pokazuje zakrzywione pasy na skorupie. Można użyć techniki mapowania planarnego poprzez wybranie płaszczyzny XY i rzutowanie żądanej orientacji płaszczyzny.


Mapowanie powierzchniowe Mapowanie planarne przy użyciu płaszczyzny XY

Niespójna orientacja na ścianach

Obraz ukazuje zgodną orientację warstwy na wielu ścianach, z opcją mapowania planarnego. Mapowanie powierzchniowe tworzy niespójną orientację dla kąta 45º dla ścian.


Mapowanie planarne przy użyciu płaszczyzny XZ Mapowanie powierzchniowe