Kąt warstwy

Laminaty są zwykle złożone z warstw o różnych orientacjach. Tworzymy laminaty z warstw o różnych orientacjach, gdy chcemy zoptymalizować ich nośność w różnych kierunkach. Takie nakładanie warstw jest konieczne, ponieważ laminaty są poddawane skomplikowanym warunkom obciążeń zewnętrznych.

Laminaty jednokierunkowe (ta sama orientacja materiału w różnych warstwach) są zwykle odpowiednie dla przenoszenia obciążeń tylko w jednym kierunku. Są one zwykle mało wytrzymałe w kierunku poprzecznym do orientacji warstwy.

Po wybraniu rzędu warstwy w tabeli Warstwy skorupy kompozytowej program wyróżni za pomocą pasków kąt tej warstwy w geometrii. Kierunek orientacji warstwy dla każdej warstewki, który stanowi kierunek X dla właściwości materiału, jest podświetlony na geometrii. Kierunek Y jest poprzeczny do kierunku włókien (na powierzchni), a kierunek Z jest normalny do powierzchni warstwy. Ilustracje przedstawiają kierunki X, Y i Z dla kątów warstw 0 stopni i 60 stopni.

Kąt warstwy: 0 stopni Kąt warstwy: 60 stopni

Triada kompozytu widoczna jest na środku ściany. Triada posiada cztery strzałki:

Ukazuje orientację kąta warstwy 0 stopni. Czerwona strzałka jest wyrównana z paskami powierzchni.
Ukazuje orientację kąta warstwy 90 stopni. Zielona strzałka jest wyrównana normalnie do pasków powierzchni.
Niebieska strzałka jest normalna do powierzchni. Orientacja lustra odwraca kierunek niebieskiej strzałki.
Ukazuje kierunek orientacji warstwy.