Przebudowywanie siatki

Siatka stanowi reprezentację modelu. Poniższe czynności wymagają ponownego utworzenia siatki badania przed jego uruchomieniem:

  • Dowolna zmiana geometrii
  • Dowolna zmiana warunków kontaktu
  • Dowolna zmiana opcji tworzenia siatki inna niż automatyczne próby dla brył, jeżeli siatki modelu zostaną utworzone w pierwszej próbie
  • Dowolna zmiana sterowania siatki
Po wprowadzeniu jednej z powyższych zmian siatka traci ważność. Jeżeli badanie zostanie uruchomione, to oprogramowanie automatycznie dokona ponownego utworzenia siatki modelu i uruchomi badanie.

Poniższe czynności nie wymagają ponownego tworzenia siatki modelu:

  • Zmiana właściwości materiału
  • Dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie obciążeń lub umocowań
  • Modyfikowanie właściwości badania
  • Modyfikowanie opcji w menedżerze właściwości PropertyManager Siatka

Konieczne jest uruchomienie badania w celu aktualizacji wyników.